Sulapac: Förpackningsmaterial tillverkat av träkomposit utmanar plasten

Det ekologiska tillväxtföretaget Sulapac Oy vill lösa det globala problemet med plastavfall. Företaget har i samarbete med Tekes utvecklat ett vattentätt och helt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial för lyxvaror. Innovationen har samlat en miljonfinansiering.

Helsingforsföretaget Sulapac är det första företaget i världen som tillverkar ekologiska förpackningar av träflis och biologiskt nedbrytbara naturliga bindemedel.

Syftet med uppfinningen är att ersätta plastförpackningarna för kosmetika.

"När man betraktar sitt eget badrum, finns där en enorm mängd plastburkar. Från denna utgångspunkt tog idén om kosmetikasektorn form", berättar Suvi Haimi, den ena av grundarna av Sulapac.

Företagets förpackningar som tillverkas av träkomposit är högklassiga, och betonar estetiken. I början kommer fokus i tillverkningen att ligga på kosmetika och lyxförpackningar. I framtiden är avsikten att utvidga konceptet till livsmedels- och dryckesförpackningar på premiumnivån.

Vattentäta förpackningar genom utvecklingsarbete

Haimi grundade Sulapac i februari 2016 tillsammans med Laura Kyllönen. De är båda är biokemister som har disputerat på medicinska biomaterial. Sulapac föddes när Kyllönens och Haimis kompetens inom biomaterial förenades med Petro Lahtinens och Antti Pärssinens kompetens inom träkomposit.

"I kommersialiseringen av uppfinningen var det till stor hjälp att vi kunde dra nytta av vårt kunnande om hur biomaterial lämpar sig för olika miljöer", säger Haimi.

Biologiskt nedbrytbara förpackningar har funnits på marknaden redan före Sulapac, men dessa är sällan vattentäta. Sulapacs produkter har plastliknande egenskaper, dvs. de är beständiga mot vatten och fett och de släpper inte igenom syre.

Förpackningens utseende kan formas efter kundens behov.

"En fördel med produkten är också att den kan produceras i stora kvantiteter på samma sätt som plast. Detta gör produkten särskilt konkurrenskraftig."

En effektiv produktionsmetod togs fram med hjälp av Tekes

Samarbetet med Tekes hjälpte Sulapac att utveckla en produktionsteknik, som man fann med hjälp av ett nyligen avslutat projekt.

"Vi startade i ett besvärligt läge, eftersom möjligheterna att testa produktionsalternativ utan finansiering skulle ha varit mycket begränsade. Med hjälp av Tekes fick vi pröva på olika sätt att tillverka produkter så kostnadseffektivt som möjligt", säger Haimi.

Sulapac siktar på tillväxt. För närvarande förhandlar företaget om samarbete med flera varumärken. Ivriga finansiärer för uppfinningen fanns det så gott om att finansieringsrundan tog in en miljon euro.

"Vår stora vision är att göra Sulapac till det dominerande ekologiska förpackningsmaterialet på förpackningsmarknaden. För tillfället söker vi kunder med vilka vi kan ta oss ut i världen. Internationaliseringen kommer via globala varumärken."

Närmare information

Suvi Haimi
Sulapac Oy
suvi.haimi (at) sulapac.com
tfn +358 440 291 203


Text: Inari Anttila, Kaiku Helsinki

Sanna Nuutila