Normet ut i världen via brett nätverksbygge

Normet Oy räds inte den internationella marknaden, utan har gått från att vara ett litet Iisalmibaserat företag som tillverkat traktorredskap till ett globalt tillväxtföretag med verksamhet i 30 länder. På tio år ökade företaget sin omsättning med 500 procent med stöd av Tekes.

Ännu på 1960-talet hade Isalmiföretaget Normet Oy bara några personer som utvecklade maskiner för de behov som fanns inom jord- och skogsbruket i Finland. Branschen förändrades emellertid snabbt. Under de följande tio åren gick Normet helt över till att tillverka produkter för underjordiska gruvor och tunnlar.

Företaget inledde internationell verksamhet i ett mycket tidigt skede.

"Redan på 1970-talet grundade vi vårt första marknadsföringsföretag i Frankrike. Därefter började vi bygga upp ett nätverk i Europa och Afrika, säger Jouko Tenhunen, utvecklingsdirektör för specialprojekt vid Normet Oy.

Idag är Normet ett medelstort (midcap) företag med sex globala försäljningsområden, 40 egna lokala kontor med försäljning och kundstöd i totalt 30 länder och omkring 900 anställda som representerar mer än 20 olika nationaliteter. Företagets affärsverksamhet består i dag av såväl maskinredskapstillverkning som underhålls- och serviceverksamhet, byggnadskemikalier och produkter för underjordiska byggarbeten såsom förstärkningsbultar för bergväggar.

Totalt 95 procent av Normets produktion går på export. Företaget tilldelades Republikens presidents internationaliseringspris år 2011.

Tekes ställde målen högt

Ännu år 2005 hade Normet en omsättning på omkring 40 miljoner euro som på tio år steg till 240 miljoner euro, det vill säga totalt 500 procent, konstaterar Heikki Ojala, produktutvecklingsdirektör vid Normet Oy. Hur är det möjligt att skapa en så enorm tillväxt?

Avgörandet kom år 2005 då Normet fick en ny huvudägare. Företaget gav då upp sitt nätverk av representanter och grundade egna företag runtom i världen. Samtidigt anställdes också merparten av den nuvarande personalen.

"Det var ett strategiskt viktigt beslut att grunda egna företag som låg geografiskt nära kunderna för att kunna upprätthålla en lönsam serviceverksamhet. Vi bör ha saker och ting i våra egna händer för att förstå kundernas behov. Då är det lättare att planera till exempel tilläggstjänster", säger Ojala.

Även Tekes har i hög grad bidragit till den snabba tillväxten. Jouko Tenhunen konstaterar att samarbetet har fortgått i närapå 20 år.

"Tekes har haft en betydande roll i synnerhet när det gäller teknologiutvecklingen. De har uppmuntrat till risktagning för att uppnå bästa möjliga resultat."

Tekes nätverk har varit till stöd för Normet i samband med krävande produktutveckling såsom att utveckla nya anpassningsbara produkter för styrsystem. Ett viktigt utvecklingssprång har varit att använda automation i maskinredskapen.

"I vårt utvecklingsarbete vill vi se fem år framåt i tiden. Det vi utvecklar idag finns på marknaden om 3–5 år, säger Tenhunen.

Från nätverk till partnerskap

I mer än 15 år har Normet använt sig av en nätverksbaserad produktutveckling och planering. Företaget har ett stort antal strategiska samarbetspartner. Ojala konstaterar att man vill ha den bästa kompetensen till olika projekt.

"Nätverket har gett oss möjligheten att samarbeta med kunniga människor på bredare front än om vi själva skulle ha anställt folk. Ett flexibelt nätverk gör det möjligt att även reagera mycket snabbare på marknadens behov, säger han.

Nätverket har även skapat lojala partnerskap. Till exempel då Normet har haft en lugnare period medan en partner har varit i behov av arbetskraft, har Normet för ett halvt år lånat ut 30 anställda från produktionen.

"Exemplet vittnar om djup tillit", konstaterar Ojala.

Ytterligare information

Jouko Tenhunen
Normet Oy
Tfn 050 511 4744
jouko.tenhunen(at)normet.com

Heikki Ojala
Normet Oy
Tfn 040 539 4803
heikki.ojala(at)normet.com


Text: Kaiku Helsinki

Pia Mörk