Martela: En reform av affärskonceptet gjorde den traditionella möbeltillverkaren till ett serviceföretag

När arbetet förändras, ändrar möbeltillverkaren Martela Oyj sitt koncept. Företaget som vuxit sig till landets största tillverkare av kontorsmöbler gör nu i stället för enskilda kontorsrum aktivitetsbaserade kontor, som planeras noggrant tillsammans med kunden.

År 1945 satt direktörerna strikt i sina egna rum. Många satt bakom ett stort, brett bord, vars lådor hade fack för papper. Detta var möbeltillverkaren Martelas första produkt, som senare fick sällskap av en tygklädd snurrstol med armstöd.

"Målet för företagets grundare, Matti S. Martela, var att tillverka och marknadsföra hållbara, praktiska och vackra kontorsmöbler", berättar Martelas affärsdirektör Ari-Matti Purhonen.
Sedan Martelas första produktsortiment har mycket hänt.

"I dag hjälper vi våra kunder att producera arbetsmiljöer som kan omvandlas efter behov. I stället för enskilda kontorsrum och kontorslandskap är dagens moderna kontor aktivitetsbaserade kontor", säger Purhonen.

Företagets affärsverksamhet utvecklades till en tjänst

Med den digitala revolutionen flyttade tekniken in i kontoren. Inredningslösningarna fokuserade på datorerna, men numera fokuserar man i stället på människan.

"Nu pågår en hälsorevolution. Miljön byggs för att betjäna olika arbetssätt och -faser", säger Purhonen.

Även om kontorsarbetet har förändrats enormt under de senaste hundra åren, har inredningslösningarna för kontor alltid syftat till att stödja och effektivisera arbetet. Mot detta mål har Martela rört sig allt starkare i samarbete med Tekes. Med hjälp av Tekes förnyade Martela hela sitt affärskoncept och utvecklade nya tjänster.

"I dag kan kontorsarbetsplatsens användningsgrad mätas mycket noggrant för att få reda på var människor vill tillbringa tid och vad som i sin tur inte fungerar. Arbetsplatserna kan förses med sensorer som beräknar användningen och i realtid visar vilket behovet av respektive plats är. Med hjälp av sensorerna får vi underlag för beslutsfattandet", berättar Purhonen.

Även Martelas ledarskap och organisation har utvecklats och företagets roller och verksamhetsmodeller har omprövats. I dag sker planeringen tillsammans med kunden ända från början: först går vi igenom kundens behov, därefter profilerar vi människorna som jobbar i lokalerna och hur arbetet utförs. Som slutresultat får vi en arbetsmiljö som är exakt skräddarsydd för kunden.

"Genom att utnyttja teknik och data har vi gjort affärskonceptet mera till en tjänst", sammanfattar Purhonen förändringen.

Martela siktar mot tankeledarskap i Norden

På marknaden för kontorsmöbler vill Martela vara tankeledare i Norden. Purhonen säger att i de nordiska länderna har man en likartad värdegrund samt likartade organisationshierarkier och ledningsmodeller.

Därför fokuserar företaget på en region i sin export.

"När ländernas arbetskulturer är nära varandra, fungerar möbelmodellerna i varje land", säger han.

Martela sysselsätter för närvarande över 500 personer och dess omsättning är nästan 130 miljoner euro.

Reformen av affärskonceptet var en vitamininjektion för företaget för framtiden.

"Reformen innebar det slutliga beslutet om att vi investerar i utveckling. Då vi fick stöd från Tekes, satte sig det hela starkt i rörelse", säger Purhonen.

Ytterligare information

Ari-Matti Purhonen
Martela Group
Tfn 050 543 1305
ari-matti.purhonen(a)martela.com


Text: Kaiku

Foto: Martela

Miia Linnusmaa