Resultat och inverkan


FoU-arbetet och innovationsverksamheten är viktiga för nationalekonomin och välfärden. Innovationsverksamheten har en vittgående inverkan på nationalekonomin och samhället. Den bidrar till att öka välfärden och sysselsättningsgraden samt till att höja den regionala vitaliteten.

Talrika internationella och finska undersökningar har visat att offentlig FoU-finansiering till företag ökar företagens egna investeringar i forskning och utveckling. Undersökningarna behandlar olika tidpunkter, länder och branscher och konstaterar att FoU-investeringar har en stor inverkan på företagens samlade kompetens och nätverk. Investeringarna ger upphov till patent och nya produkter, processer och tjänster. Kompetensutveckling och nya verksamhetsformer genererar omsättning och lönsamhet samt en högre sysselsättningsgrad.

Tekes finansiering uppmuntrar företagen att öka sin FoU-verksamhet. Finansieringen genererar nytt kunnande vid universitet, forskningsinstitut och i företag samt hjälper att bilda nationella och internationella samarbetsnätverk mellan parterna. På längre sikt bidrar forskning, utveckling och innovation till uppkomsten av nya företag och verksamheter, tillväxt och internationell expansion samt växande nationell ekonomi och konkurrenskraft.

Öppet informationsmaterial

I informationsmaterialet kan du söka efter information om forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering som Tekes har beviljat samt finansierade projekt och deras resultat.

Information om Tekes forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering kan sökas till exempel efter organisationens namn, eller efter önskad tidpunkt, organisationstyper eller -storlekar, branscher eller landskap.

Du kan välja att få informationen i följande format: html, excel eller pdf.

Beviljad och betalad finansiering

Genom ett finansieringsbeslut åtar sig Tekes att finansiera ett forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt med beviljad summa. Tekes betalar den beviljade finansieringen enligt hur projektet framskrider.

Projektsök

Information om offentliga forskningsprojekt och företagsprojekt inom Tekes program kan sökas i öppet informationsmaterial. Sökresultaten kan filtreras till exempel enligt program eller organisationstyp.

Sökresultaten kan variera och äldre material kan innehålla mindre information än nyare material. Till exempel så kan man inte söka i det äldre materialet enligt nya forskningstyper.

Nyckeltal om Tekes inverkan

Tekes har varit med och finansierat

65%

av de allmänt kända innovationerna i Finland

De små- och medelstora företag som finansierats av Tekes ökade sin export med

miljarder euro tre år efter projektet avslutats

De små- och medelstora företagen räknar med en omsättning på

8

miljarder euro för 2015 års projekt under målåret

De projekt som avslutades 2015 genererade

1880  produkter, tjänster eller processer och

1250  patenter eller patentansökningar

Yli 80 %

av de Tekes-kunder som lyckats med sin innovationsverksamhet uppger att Tekes finansiering varit en etydande framgångsfaktor

I de startupföretag som Tekes finansierade för 10 år sedan har

3000 

arbetsplatser uppkommit

I de små- och medelstora företag som Tekes finansierade ökade omsättningen 2011–2014 årligen med

18%

-enheter mer än i snitt i de små- och medelstora företagen

I de små- och medelstora företag som Tekes finansierade ökade antalet arbets-platser 2010–2013 med

20 %

-enheter mer än i övriga små- och medelstora företag