Ledningen

Tekes styrs av generaldirektören, direktörer för sex ansvarsområden och direktörer för innovationspolitik och för marknadsföring och kommunikation.

Styrelsen beslutar om Tekes allmänna handlingslinjer samt om vittsyftande och principiellt betydelsefulla ärenden. Dessutom beslutar styrelsen om beviljandet av medel till projekt där Tekes finansieringsandel är över 3 miljoner euro.

Statsrådet utser medlemmarna i Tekes styrelse för tre år åt gången.

Ledningsgrupp

Tekes ledningsgrupp

Direktörer för ansvarsområden rapporterar till generaldirektören.

Styrelsen

Styrelsen under perioden 1.7.2017 - 30.6.2020 är:

Ordförande:
Pertti Korhonen

Vice ordförande:
Petri Peltonen
Arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:

Timo Ahopelto
Lifeline Ventures Oy

Katja Keitaanniemi
Finnvera Oyj

Leena Vestala
NMT-centralen, Birkaland

Miia Porkkala
AhoGroup Oy

Timo Ahopelto
Lifeline Ventures Oy