Organisation

För Tekes arbetar i Finland och utomlands ca 360 personer.

I Tekes organisation finns det sex ansvarsområden samt den interna revisionen under generaldirektören.