Jobba hos oss

Vår rekrytering

Rekryteringen är lyckad när Tekes får en kunnig och motiverad medarbetare och arbetet på Tekes motsvarar den anställdas förväntningar. Vi satsar på en smidig rekryteringsprocess och en träffsäker rekrytering. Som beslutsunderlag använder vi oss av intervjuer och lämplighetstest. Vi håller de sökande uppdaterade om hur processen fortskrider i varje fas. Den nyrekryterade får alltid en introduktion som säkerställer att han eller hon får en smidig start i vårt team.

Våra lediga arbetsplatser hittar du här nedan och på webbplatsen valtiolle.fi. Ofta använder vi också andra digitala eller tryckta medier för att informera om lediga arbetsplatser.

Lediga arbetsplatser

Se www.tekes.fi (meillä töissä).

 

Öppna ansökningar

Öppna ansökningar utnyttjas främst för kortare visstidsbefattningar. Innan du skickar en öppen ansökan bör du kontakta våra rekryteringsansvariga och höra dig för om vilka anställningsmöjligheter vi kan erbjuda dig.

Du kan lämna en öppen ansökan på www.valtiolle.fi (öppen ansökan).

En omtyckt arbetsplats

Tekes är en utsiktsplats över verksamhetsfälten forskning, utveckling och innovation. Det dagliga arbetet ger medarbetarna goda möjligheter att vidareutveckla och dela med sig av sin expertis. Vi satsar på personalens kompetensutveckling bl.a. genom utbildning och arbetsrotation. Vi bedriver fortlöpande samarbete mellan enheter och team, vilket ger medarbetarna tillfälle att lära sig nya saker och utbyta åsikter.

Det är viktigt för oss att personalen hittar en bra balans mellan arbete och fritid. Systemet med flexibel arbetstid och möjligheterna till distansarbete gör arbetet smidigt. Vi främjar personalens välbefinnande bl.a. genom kultur- och motionsklubbar, motionssedlar och annan rekreationsverksamhet.

hälften av Tekes personal har arbetat här i mer än 10 år

79 % av Tekes personal har avlagt en högskoleexamen

Vår organisationskultur

Vår organisationskultur präglas av öppenhet, interaktion och samarbete. Vi lyssnar på olika åsikter och uppmuntrar både våra kunder och kollegor till nya lösningar. Vi hjälper varandra och våra kunder att lyckas.

De gemensamma värdena och etiska principerna styr verksamheten. Vi investerar skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt och bedriver en pålitlig verksamhet.

Tekes är en expertorganisation som hyser tilltro till personalens sakkunskaper och värdesätter dessa.

Viktigt arbete motiverar

Vi hjälper företagen att förbättra sin internationella konkurrenskraft, bidrar till att öka Finlands import och export samt skapar en grund för sysselsättning och välfärd. Detta viktiga mål motiverar och inspirerar oss.

Våra experter möter ständigt innovativa kunder i sitt arbete. Samarbetet med kunderna är intressant och omväxlande. De flesta av Tekes anställda arbetar med kundkontakter. Därtill har Tekes varierande uppgifter inom t.ex. kommunikation, ekonomi och förvaltning.

Vår organisation är platt men erbjuder experterna möjligheter att avancera och utvecklas antingen i den egna uppgiften eller i en helt ny expertroll eller inom ett nytt kompetensområde.