Dispositionsrätt

Tekes webbplats innehåller material som skyddas av upphovsrätt. Upphovsrätten hör till Tekes eller tredje parter.

  • Användaren har rätt att läsa, skriva ut och förmedla materialet vidare.
  • Materialet får inte användas för kommersiellt bruk.
  • Länkarnas och materialets användning sker på användarens eget ansvar, och Tekes svarar inte för eventuella skador som användningen av materialet eller länkarna orsakat.
  • Vid citat bör källan anges.

De allmänna villkoren som tillämpas vid Tekes finansieringsbeslut anges alltid i bilagan till det enskilda finansieringsbeslutet. De allmänna villkoren på denna webbplats är inte officiella.

Cookies

Tekes har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen samlas och används för att utveckla webbtjänsterna. Sådana uppgifter är
• nedladdade sidor
• tidpunkt
• IP-adress
• webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Obs. Tekes använder inte cookies på Team Finland sonderingsblanketten "Testa din idé".