Innovationsfinansieringsverket Tekes uppmuntrar forskning och utveckling

Innovationsfinansieringsverket Tekes finansierar och aktiverar företags, högskolors och forskningsinstituts ambitiösa forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi hjälper företag att omvandla idéerna till lönsam affärsverksamhet med hjälp av finansiering och experttjänster. Genom vår verksamhet främjar vi företagens internationella konkurrenskraft, produktion och export samt skapar en grund för sysselsättning och välfärd i samhället.

Som kund har vi årligen cirka 3 000 företag och cirka 50 universitet, högskolor och forskningsinstitut. För projektfinansiering har vi årligen cirka 450 miljoner euro, med vilka vi kan starta drygt 2 000 forsknings- och utvecklingsprojekt.

Team Finland

Tekes ingår i nätverket Team Finland. I nätverket Team Finland erbjuder Tekes innovationsfinansiering och tjänster för företag som står inför internationalisering, främjar företagens internationalisering och stöder anskaffning av utländska investeringar till Finland.

Tekes samarbetar intensivt med andra aktörer inom Team Finland och skapar nätverk mellan finska företag och forskningsorganisationer i hemlandet och internationellt.