Möjligheter i Kina

Den enorma marknaden i Kina öppnar nya dörrar för företagen att idka affärsverksamhet. Kina investerar också kraftigt i vetenskap och teknologi. Tekes tillhandahåller kontakter till den kinesiska företags- och forskningssektorn särskilt i Shanghai- och Pekingområdena och i södra Kina. Kinesiska företags-, forsknings- och myndighetskontakter finns även på andra håll i Kina.

Tekes är en del av de finländska innovationsaktörernas samarbetsnätverk Team Finland in Kina, där Tekes hjälper kineser att inleda samarbete med finländska företag och forskningsgrupper.

Tekes insatsområden är

  • informations- och kommunikationsteknologi
  • hälsamiljö och energimaterial
  • produktionsteknologi, nanoteknologi

Tekes program skapar samarbete

Många av Tekes program har lett till samarbete med kinesiska universitet. Det finsk-kinesiska samarbetet kan bestå till exempel av informationsutbyte, forskarutbyte eller gemensam forskning. Små företag kan öka sina internationella affärsverksamhetsförutsättningar till exempel genom att låta utföra marknadsundersökningar.

Tekes program som pågår i Kina:

Tekes finansierar utvecklingen av den internationella affärsverksamheten

Med hjälp av finansiering främjar Tekes finländska företags internationalisering och tillväxt. Tekes kan till exempel finansiera företagens internationella undersökningar om potentiella kunder och marknader, utvecklingen av en internationell affärsverksamhetsmodell och strategi, kartläggningen av partnerskap och nätverk på den nya marknaden samt utvecklingen av service- och produktionskoncept för målmarknaden.

Projekt som finansieras av Tekes kan omfatta internationellt samarbete och till exempel internationell forskarmobilitet.

Samarbetet mellan kineser och finländare har ökat jämnt. År 2012 finansierade Tekes mer än 60 projekt som var inriktade på Kina. I dessa projekt är Tekes finansieringsandel cirka 26 miljoner euro.

Innovationsmiljön i Kina

Kina har under de senaste åren investerat allt mer i utbildning och forsknings- och utbildningsverksamhet. Enligt de officiella siffrorna var forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bruttonationalprodukten cirka 1,4 procent 2006, vilket är 20 procent mer än 2005. Landets mål är att öka finansieringen till 2,5 procent före 2020.

Största delen av innovationsverksamheten i Kina är koncentrerad till huvudstaden Peking, tillväxtcentrerna på östkusten nära Shanghai och i söder Pärlflodens delta i områdena vid städerna Guangzhou, Shenzhen och Hongkong.

Forskningsfinansieringen sköts av ett flertal organisationer. De viktigaste FoU-finansiärerna är vetenskaps- och teknologiministeriet MoST (Ministry of Science and Tehchnology), Chinese Academy of Sciences (CAS), National Natural Science Foundation (NNSF) och Kinas undervisningsministerium MOE (Ministry of Education). Dessutom stöder olika ministerier universiteten och forskningsinstituten i sitt respektive område. Företagens andel av forsknings- och utvecklingsutgifterna har ökat men är fortfarande relativt liten.

MoST står för största delen (ca 30 procent) av den offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen och styr många omfattande forsknings- och utvecklingsprogram. MoST finansierar också utvecklingen av forskningsinfrastrukturen och ansvarar för Kinas "nyckellaboratorier" (State Key Lab Program) som omfattar cirka 182 laboratorier.

Vetenskaps- och teknologisamarbetet mellan Finland och Kina inleddes officiellt 1986 då MoST och det dåvarande handels- och industriministeriet avtalade om samarbetet. Därefter har finländarna och kineserna intensifierat forsknings- och utvecklingssamarbetet. Tekes har samarbetsavtal med alla de viktigaste vetenskaps- och teknologiprovinserna i Kina.

Peking

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation
Embassy of Finland
Kerry Center, South Tower, Level 24
1 Guanghua Road, Chaoyang District
Beijing 100020, P.R. China
Telefax +86 10 8529 8654

Enheten i Peking finns i anslutning till Finlands ambassad.

Kontoret är öppet kl. 03.00–11.15 finsk tid.

Shanghai

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation
Consulate General of Finland

Finland-China Innovation Center
Rm 402, Bldg 2, 690 BiBo Rd, Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 Shanghai, P.R. China
Fax +86 21 6104 1432

Hong Kong

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation
Consulate General of Finland
10/F, Club Lusitano
16 Ice House Street
Central, Hong Kong