Tekes EU-kontor i Bryssel

Tekes EU-kontor främjar växelverkan mellan Tekes program och EU:s forskningsprogram och utvecklar kontakter till EU:s institutioner, särskilt kommissionen. Detta kontaktnät tjänar Finlands innovationspolitik. Experten på Tekes kontor i Bryssel samarbetar intensivt med Finlands Akademis expert.

Kontoret i Bryssel sammanställer information om EU:s forskningsprogram. EU:s forsknings- och innovationsprogram i Helsingfors ger råd i projektärenden och hjälp i frågor som rör ansökningar till EU:s forskningsprogram.

Tekes EU-kontor är öppet kl. 10.00–18.15 finsk tid

Finnish Liaison Office for EU R&D

Embassy of Finland
Kortenberglaan 80
B-1000 Brussels, Belgium

Telefon +32-2-287 1239
Telefax +32-2-287 1279

Matti Hiltunen
Counsellor, Research and Innovation
matti.hiltunen(at)tekes.fi

Saara Kuittinen
Junior Policy Officer
saara.kuittinen(at)tekes.fi

Karoliina Kallasvuo
Project Coordinator
karoliina.kallasvuo(at)tekes.fi