Tekes program

Tekes program erbjuder företag och offentliga forskningsenheter utmärkta möjligheter att utveckla teknik eller innovationer och sin egen verksamhet.

Förutom forsknings- och utvecklingsfinansiering tillhandahålls också olika tjänster via programmen. Tjänsterna kan till exempel bidra till uppkomsten av expertnätverk, erbjuda ny information eller göra det möjligt att påverka utvecklingsriktningarna i branschen.

Företag och offentliga forskningsenheter kan komma med i pågående program med sina egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Företag kan ansöka om finansiering ur programmen kontinuerligt. Offentliga forskningsenheter kan i allmänhet ansöka om finansiering en gång om året.

Pågående Tekes program

Webbsidorna om programmen är på finska.

5thGear 2014–2019
Programmets syfte är att lösa utmaningar inom den nya generationen av trådlös datakommunikation, skapa ny affärsverksamhet och lyfta Finland till ett spetsland för internationella investeringar.

De arktiska haven 2013–2017
Programmets huvudmål är att främja uppkomsten av ny affärsverksamhet inom sjöfartens ekoeffektiva lösningar samt ett hållbart utnyttjande av havens naturresurser.

Digital hälsa 2014–2018

Programmets syfte är att i Finland skapa utmärkta förutsättningar för digital hälsa, där internationellt framgångsrika företag föds och utvecklas.

BEAM – Business with Impact 2015–2019
Tekes och utrikesministeriets gemensamma program skapar hållbar tillväxt i Finland och utvecklingsländer. Målet är att företag tillsammans med andra aktörer ska utveckla innovationer som skapar välfärd i fattiga länder. Samtidigt medför programmet hållbar affärsverksamhet både i Finland och i utvecklingsländerna. 

Fiiliksestä fyrkkaa – Affärsverksamhet genom att kombinera kunskap, känsla och teknologi 2012–2018
Programmets mission är att hjälpa företag i Finland att identifiera möjligheterna som finns i skapandet av immateriellt värde och att utnyttja dem som källa till konkurrensfördel

INKA – Innovativa städer 2014–2017
Målet är att skapa konkurrenskraftiga företag som bygger på hög kompetens och därmed påskynda skapandet av innovationskluster i Finland.

Liideri – Affärsverksamhet, produktivitet och arbetsglädje 2012–2018
Programmets vision är att Finland ska ha Europas bästa arbetsplatser 2020. För att visionen ska bli verklighet krävs radikala förändringar av sättet att leda och nya modeller för hur arbete ska utföras.

Smart energi 2017-2021
Programmet stödjer Finlands ambition att växa som föregångare och testplattform för smarta energilösningar. Programmet sporrar energibranschen att utnyttja digitalisering, IoT och artificiell intelligens samt att utveckla ny affärsverksamhet och affärsmodeller för branschen.

Smart & Green Growth – Ren övergång till bioekonomi
Målet med program- och kampanjhelheten är att accelerera nya affärsverksamheter och skapa internationellt attraktiva utvecklingsmiljöer inom området för bioekonomi och rena lösningar. I helheten ingår BioNets inom bio- och återvinningsekonomi samt CleanWeb som fokuserar på digitala kundlösningar.

Smart stad 2013–2017
Målet är att göra Finland till en föregångare i tjänster och teknologier som fungerar i vardagen.

Team Finland Industrial Internet Program 2014–2019
Programmets syfte är att förnya företagens affärsverksamhet genom industriellt internet och sporra företag inom olika branscher till nytt slags samarbete.

Tekes program under beredning

I det skede när programmet bereds klarlägger Tekes förutsättningarna för programmets förverkligande och gör upp en verkställighetsplan för programmet. Innehållet i program under beredning kan man påverka bl.a. genom att delta i workshops och lämna intentionsansökningar. Ett förberedande av ett program betyder inte direkt att programmet påbörjas.

Avslutade program