Team Finland Mixed Reality

Kampanjen Team Finland Mixed Reality erbjuder finansiering för utveckling av lösningar för virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) och deras utnyttjande i affärsverksamhet.

Vad? Finansiering för utveckling av lösningar som baseras på virtuell och förstärkt verklighet samt deras utnyttjande i affärsverksamhet

Kampanjen Team Finland Mixed Reality kan finansiera företag, som utvecklar lösningar och utnyttjar virtuell och förstärkt verklighet i sin affärsverksamhet och att öka kompetensen inom branschen i Finland.

Målsättningarna av kampanjen Mixed Reality:

  • Skapande av världsledande företag i Finland som producerar VR/AR-teknik och innehåll.
  • De finländska företagen är globala föregångare inom utvecklingen och utnyttjandet av VR/AR-teknik. Tekniken används i spel och underhållning samt t.ex. hälsovården och alla de viktigaste industrierna.
  • Det finländska VR/AR-ekosystemet är tätt sammankopplat med andra motsvarande betydande ekosystem i världen.

För kampanjen Team Finland Mixed Reality har reserverats 30 miljoner euro i finansiering.

För vem? En växande marknad för företag i alla branscher

Mixed Reality -teknik blandar VR och AR och kan tillämpas i alla branscher. Kampanjen är avsedd för alla företag oavsett branschen och företagets storlek. Under det första året av kampanjen Mixed Reality ligger tyngdpunkten på företagsprojekt i etableringsskedet samt på nätverksbildning mellan små och stora företag.

Den snabbt växande VR/AR-marknadens storlek är cirka 5,5 miljarder dollar. Det har uppskattats att marknaden för dessa tekniker kommer att vara 150 miljarder dollar redan år 2020. Förstärkt verklighet uppskattas vara den första tekniken att skapa betydande affärsverksamhet för företag, även om virtuell verklighet har väckt uppmärksamhet i medierna särskilt vid användning i spel och underhållningssyfte.

Tätt samarbete för Finland – Team Finland Mixed Reality

Kampanjen Mixed Reality planeras och genomförs i samarbete med de centrala aktörerna i branschen, FIVR (Finnish Virtual Reality), VR Finland och olika företag.

Är du intresserad av att utveckla virtuell eller förstärkt verklighet och att utnyttja teknikerna i din affärsverksamhet?

Har du ett företag som utvecklar eller utnyttjar VR/AR-teknik? Om du kontaktar Tekes för första gången ber vi dig att använda sonderingstjänsten Team Finland.

Gå vidare till sonderingstjänsten Team Finland här 

Kryssa för punkten "Annat, vad? (T.ex. idéansökan eller -kampanj)": MR-kampanj

Om du redan är kund hos Tekes, kontakta din kontaktperson.

Fråga oss – vi berättar mer

Tuomas Henttonen
Expert, Tekes
tfn 050 5577 696
tuomas.henttonen (at) tekes.fi

Petri Rajahalme
Expert, Tekes
tfn 050 5577 625
petri.rajahalme (at) tekes.fi

Jani Jokitalo
Expert, Tekes
tfn 050 3544 344
jani.jokitalo (at) tekes.fi

team finland digital logo

Evenemang till stöd av kampanjen

Inom kampanjen Team Finland Mixed Reality arrangeras flera evenemang för främjande av samarbete mellan företag i olika branscher och av olika storlekar. Till exempel under D.Day-evenemang som riktar sig till olika branscher.

Vad är Mixed Reality?

'Virtual reality', VR eller virtuell verklighet är en omslutande, immersiv upplevelse som tar användaren till en helt separat virtuell värld.

'Augmented reality', AR eller förstärkt verklighet är en öppen och delvis immersiv upplevelse som kombinerar virtuella element med användarens riktiga värld.

'Mixed reality', MR eller blandad verklighet är en blandning av den riktiga och den virtuella världen. De fysiska och de digitala elementen existerar samtidigt och kan kommunicera med varandra.