Team Finland Augmented Intelligence – Artificiell intelligens

Kampanjen Team Finland Augmented Intelligence – Artificiell intelligens erbjuder finansiering, marknadsinformation och nätverk för utnyttjande av artificiell intelligens i affärsverksamheten.

För vad? – Finansiering för utnyttjande av artificiell intelligens i affärsverksamheten

Kampanjen Team Finland Augmented Intelligence – Artificiell intelligens uppmuntrar företag att utnyttja möjligheterna med artificiell intelligens och öka kompetensen inom branschen i Finland. Kampanjen erbjuder förutom finansiering aktuell information bland annat om möjligheterna för utnyttjande av teknologi för artificiell intelligens och innovationer som tillämpar artificiell intelligens på olika håll i världen samt inrättar nätverk mellan branschens företag, forskningsorganisationer och övriga offentliga aktörer.

Målet med kampanjen Team Finland Augmented Intelligence är:

  • att öka finländska företagens konkurrenskraft och produktivitet genom att skapa nya innovationer som bygger på teknologi för artificiell intelligens
  • att öka kompetensen i teknologi för artificiell intelligens i företag, forskningsinstitut och universitet
  • att förbättra företagens och den offentliga sektorns produktivitet samt efterfrågan på innovationer genom att uppmuntra till införandet av innovationer som bygger på artificiell intelligens

Varför? – Artificiell intelligens stärker Finlands konkurrenskraft

Globalt investeras miljarder i teknologi för artificiell intelligens. Teknologier för artificiell intelligens utvecklas snabbt och de är redan mogna för en omfattande tillämpning. Med tanke på Finlands nationalekonomi är det kritiskt att man får nödvändig kompetens inom teknologi för artificiell intelligens och nya konkurrenskraftiga innovationer.

Accenture har i sina undersökningar bedömt att tillämpningen av artificiell intelligens kan fördubbla tillväxten på Finlands bruttonationalprodukt. I Finland finns det gott om positiv data för utnyttjandet av artificiell intelligens, till exempel värdefull hälsodata och öppen myndighetsdata. Artificiell intelligens kan dessutom användas för produktion av offentliga tjänster. Allt detta skapar nya möjligheter till affärsverksamhet för finländska företag.

Är du intresserad av utnyttjandet av artificiell intelligens inom affärsverksamheten? Kan ert företag erbjuda sakkunskap om utnyttjande av artificiell intelligens för andra företag?

Kontakta oss!

Outi Keski-Äijö
Tekes
tfn. 029 50 55663
outi.keski-aijo (at) tekes.fi

Aki Ylönen
Tekes
tfn. 029 50 55287
aki.ylonen (at) tekes.fi

För vem?

Ett smart utnyttjande av artificiell intelligens kräver samarbete mellan företag, universitet, forskningsinstitut och offentliga aktörer.

Kampanjen Team Finland Augmented Intelligence uppmuntrar företag, universitet, forskningsinstitut och offentliga aktörer till samarbete inom utnyttjandet av artificiell intelligens. Exempel på samarbete är samarbetet mellan Tekes och IBM inom hälsovården (på finska) och Reboot Finland D. Day-evenemanget.

I början av kampanjen ligger tyngdpunkten på små och medelstora företag och i skapandet av kunnande som behövs inom forskningen. Augmented Intelligence -kampanjen omfattar alla branscher, men tyngdpunkten under det första året ligger på hälsa och välbefinnande samt intelligenta maskiner.

Vad är artificiell intelligens?

Med hjälp av artificiell intelligens kan maskiner utnyttja data och lär sig självständigt med hjälp av systemet. Artificiell intelligens utnyttjas redan till exempel i virtuella assistenter, autonoma fordon, intelligenta medicinska avbildningssystem och inom detaljhandelns marknadsföringskampanjer.