Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament är en betalningskredit på 25 % för produktionskostnaderna i Finland. Målet för produktionsincitamentet är att växa och internationalisera verksamheten inom audiovisuella affärer.

Vad?

 • Stödberättigade kostnader är kostnaderna för en produktion eller del av den som genomförs i Finland, inklusive skedet som föregår produktion och postproduktion.
 • Stödberättigade kostnader som födas i Finland accepteras maximum 80 % av produktionens totalbudget.
 • Kostnaderna godkänns tidigast den dag då ansökan har registrerats hos Tekes och alla dokumentation som krävs för att ansökan har lämnats in för beslutsbehandling.
 • Tekes betalar gottgörelsen mot realiserade kostnader.

Till vem?

 • Finländska och utländska produktionsbolag
 • Andra audiovisuella företag som valts till  produktionerna och som är berättiga till IPR/är benämnad till immateriella berättigheter.
 • Sökandena kan inte vara myndigheter eller inrättningar inom stater, kommuner eller församlingar, bolag med statlig majoritet eller med dessa jämförbara samfund eller inrättningar.

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • Fiktiv långfilm
 • Dokumentärfilm
 • Fiktion i serieformat med manuskript
 • Animationsproduktioner

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • Reklam och marknadsföringsproduktioner
 • Reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • Musikvideor eller upptagningar på musikevenemang
 • Inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang eller upptagningar av dem
 • Produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar

Kostnader som gottgörs

 • Köp av varor och tjänster samt hyror för utrustning och lokaler relaterade till produktionen av företag som är skattskyldiga i Finland.
 • Löner på vilka förskottsinnehållning verkställs och som utbetalas till skattskyldiga anställda i Finland.
 • övriga kostnader (Flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan vara till exempel resekostnader från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader. Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • Moms
 • Juridiska tjänster
 • Finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • Marknadsförings- och distributionskostnader

Sök för audiovisuella incitament 2018

Sök efter 2018 kommer att öppnas den 2 januari 2018. Vi kommer att uppdatera ansökningsriktlinjerna och finansieringsvillkoren i slutet av november. Läs anvisningarna noggrant. Års 2017 budget är full och tyvärr kan vi inte acceptera ansökningar i år.