Europeiska samarbet

Eurostars – snabbare väg till den internationella marknaden

Eurostars är ett europeiskt program som finansierar forsknings- och utvecklingsarbete för små och medelstora företag. Inom Eurostarsprojekten tar tillväxtföretagen det ledande ansvaret för innovativa internationella samarbetsprojekt och skapar ny affärsverksamhet av projektens resultat.

Från Eurostars får projektdeltagarna stöd för sitt företags tillväxt, de finner nya kompetenser och nya marknader och framgång i affärsverksamheten. Då ett företag deltar i Eurostars väcker det ofta också intresse hos privata investerare.

I de marknadsbaserade Eurostarsprojekten utvecklar tillväxtföretagen innovativa produkter, processer och tjänster som ger dem konkurrensfördelar. I ett projekt ska det finnas deltagare från minst två länder som är anslutna till Eurostars.

För vem?

Projekten leds av små och medelstora företag som investerar minst tio procent av sin omsättning eller sina personalresurser i forskning och utveckling. De här FoU- och SMF-företagen ska stå för minst hälften av projektets hela budget. Andra deltagare kan vara forskningsorganisationer och/eller stora företag.

När?

Företagen kan skicka ansökningar till Eurostarsprogrammet från vilket ämnesområde som helst ända fram till 2020. Ansökningarna konkurrerar med varandra i urvalsprocessen. En utvärderingspanel för internationell forskning och experter inom affärsverksamhet bedömer att de bästa idéerna och starka konsortier får den finansiering de behöver för sitt utvecklingsarbete. Projekten varar högst tre år och projektresultaten förväntas vara på marknaden inom två år efter att projektet avslutats.

Internationella finansieringsorganisationer finansierar Eurostarsprojekten med 861 miljoner euro, Europeiska unionen med 287 miljoner – sammanlagt 1,14 miljarder euro under sju år. Tekes finansierar projektens finländska deltagare med sammanlagt fem miljoner euro per år. Projekten ska uppfylla de finansieringskrav som Tekes ställer. SMF-företagens projektfinansiering i Eurostarsprojekten är högst 65 procent bidrag för godkända kostnader.

Hur?

Om du känner att Eurostars passar ditt företags utvecklingsidéer, läs då behörighetskriterierna och ansökningsguiderna på Eurostars webbplats och kontakta Finlands EUREKA-projektkoordinator.

Ta kontakt

Tom Warras
Nationell EUREKA-projektkoordinator (NPC) Finland
Expert
tel. 029 50 55839

Matti Evola
Expert
tel. 029 50 55835

E-postformat: förstnamn.efternamn (at) tekes.fi

www.eurostars-eureka.eu