Europeiska samarbet

Med samarbete ut i Europa?

Tekes erbjuder information om europeiska program och hur man söker finansiering.

Tekes främjar finländska företags och forskningsgruppers nätverksbildande med de bästa internationella kompanjonerna.

I de europeiska programmen och nätverken får finländarna utveckla sitt kunnande i samarbete med internationella forskningsgrupper och företag.

De som deltar i Horisont 2020 -programmet kan där direkt söka finansiering för till exempel ett forsknings- och utvecklingsprojekt eller forskarutbyte. Europeiska rymdorganisationen ESA skaffar genom sina offertbegäranden teknologi för satelliter, rymdsonder och för styrningen av dem

I COSTs och EUREKA:s projekt söker varje deltagare finansiering skilt till exempel av nationella finansierare. Eurostars är ett gemensamt finansieringsprogram mellan de nationella finansieringsorganisationerna och europeiska kommissionen.