Program och service

Vårt mål är att hjälpa våra kunder till framgång. Utöver finansiering erbjuder vi tjänster som hjälper din organisation att förnyas och växa.

Tekes program

Tekes program erbjuder finansierings- och experttjänster. Tekes erbjuder möjligheterna att bilda nätverk och att utvecklas även om du inte idag skulle vara Tekes finansieringskund.

Internationalisering

Siktar du på den internationella marknaden?