Nätservice

Nätservicen erbjuder dig en säker kanal till ditt projekts information. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Suomi.fi-tunniste
Obs. Användargränssnittet för Suomi.fi-identifikation förnyades 31.5.2017. Suomi.fi-tjänsternas gemensamma utseende tas i bruk för Suomi.fi-identifikation. Du känner igen utseendet på Suomi.fi-flaggsymbolen.

I nätservicen kan du

 • lämna in en ny ansökan
 • komplettera en ansökan
 • följa upp hur din ansökan framskrider i Tekes
 • rapportera om projektets framskridande
 • göra kostnadsredovisningar.

Ansökningen som du sänt genom nätservicen hittar du lätt också senare. Du kan komplettera ansökningen ända tills Tekes expert stänger ansökningen för behandling. Därefter kan du komplettera ansökningen endast på begäran av experten. Tilläggsuppgifterna som du gett kan omedelbart läsas av experten.

Också rapporteringen och redovisningarna sköts genom nätservicen. Då redovisningen sker genom webben påskyndar det också behandlingen i Tekes.

Om du har problem med servicen

 • sänd din fråga genom responslänken i sidans nedre fält eller
 • ta kontakt: 029 50 55051

Webbläsare

Ni kan använda de senaste versioner om följande webbläsare:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge

Ändringar i offentlighet vid finansieringsinformation genom Tekes

Högsta förvaltningsdomstolen har med sina beslut fastställt riktlinjerna för vad som är offentlig information då finansiering söks genom Tekes. Enligt besluten ska namnet på den som ansökt om finansiering, beloppet av den finansiering som ansökts och diarienumret vara offentlig information, då sökanden har lämnat in sin ansökan till Tekes. Även namnet på den som fått ett negativt finansieringsbeslut och det sökta beloppet är offentlig information. Besluten gäller också annullerade och tidigare inlämnade ansökningar till Tekes.

Samtidigt fastställde högsta förvaltningsdomstolen att namnen på projekt, beslutsmotiveringar och innehållsbeskrivningar är affärshemligheter. Denna information är alltså inte offentlig i framtiden heller.

Med sina beslut har högsta förvaltningsdomstolen fastställt riktlinjer för var gränserna för affärshemligheter går. För oss på Tekes är det mycket viktigt att vi skyddar våra kunders affärshemligheter och håller dem absolut konfidentiella då vi handlägger finansieringsansökningar och fattar finansieringsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut medför inga ändringar på dessa principer.

De riktlinjer som fastställts ökar öppenheten i användningen av offentliga skattemedel, vilket är bra med tanke på de företag som fungerar ansvarsfullt och med tanke på hela samhållet.

Vi uppmuntrar företag att alltid diskutera med experterna på Tekes om utveckling av affärsverksamheten och tillväxtplanerna innan en ansökan lämnas in.

Tillsvidare överlåter vi endast från Tekes på begäran uppgifter på sökandens namn, på de som fått ett negativt finansieringsbeslut och den finansiering som ansökts. Under innevarande kommer vi att utarbeta en praxis, där uppgifterna på våra nätsidor år 2017 förenas med det öppna datamaterial om finansiering som beviljats och utbetalats.

Mer information: direktör för juridiska ärenden Ari Suomela, tfn 029 50 55510, ari.suomela@tekes.fi.