Tekes i Finland och utomlands

Huvudkontoret

Tekes huvudkontor finns i Team Finland hus i Gräsviken, Helsingfors.

Ankomstinstruktioner

Bussplats Västerleden finns fram Team Finland huset. Spårvagnarna 8 och metron stannar nära huvudkontoret.

Tekes
Porkalagatan 1, Gräsviken (00180 Helsinki)
PB 69
00101 Helsingfors

Växel 029 50 55000

 Team Finland House

Kontor

Tekes har kontor i Helsingfors, i 14 städer på olika håll i Finland och i 9 städer utomlands.

Kontor utomlands