STORFÖRETAG

Tekes finansieringstjänster för midcap-företag och storföretag

Tekes finansieringstjänster skapar möjligheter för storföretag att växa globalt, hjälper företag att förnya sig och utnyttja kompetensen hos små och medelstora företag samt hos forskningsgrupper på toppnivå.

För vad kan finansieringen användas?

Forskning, utveckling och pilotförsök

Utveckla produkter och tjänster, förnya affärsverksamheten och bekräfta att din lösning fungerar.

Kompetens för export och tillväxt

Utveckla ledarskapet, arbetsformerna och skapa förutsättningar för internationell tillväxt.

 

Konkurrenskraft genom forskningssamarbete

Skapa ny kunskap och utnyttja forskningsorganisationernas kompetens i utvecklingen av affärsverksamheten.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.

Marknadsinformation och närverk

Överblick över icon
exportmarknaderna

Tekes och nätverket Team Finland erbjuder företagen information om nya möjligheter till affärsverksamhet i olika delar av världen.

Kontakter om icon
Tekes program

Tekes program samlar ihop företag och forskningsgrupper inom samma bransch. Programmen ordnar öppna evenemang och resor.