OFFENTLIGA TJÄNSTER

Kiito – Förnya ledarskapet och organisationens operativa modeller

Till vem?

Utöver företag kan producenter av offentliga tjänster såsom kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt utnyttja Kiito-finansiering för att utveckla nya operativa modeller som kan utnyttjas på ett omfattande plan.

Vad?

Med hjälp av finansieringstjänsten kan organisationen se över sina etablerade och utveckla nya rutiner för att förbättra tjänsterna och produktiviteten.

När?

 • Organisationen vill vara en föregångare inom ledarskap och rutiner.
 • Organisationen strävar efter att förbättra sina tjänster genom att utveckla nya operativa modeller.
 • Organisationen har förbundit sig till att dela arbetsresultaten så att de på ett omfattande sätt kan utnyttjas av andra.
 • Utvecklingsarbetet sker i ett brett nätverk.
 • Nyckelpersonerna och personalen har engagerat sig i ändringen.
 • Organisationen har förmåga och vilja att skapa nya modeller för aktiviteter och utveckling.

För vad kan finansieringen användas?

Offentliga organisationer kan med hjälp av Kiito-finansiering skapa ny kompetens när de satsar på stora ändringar i verksamheten. Med Kiito-finansiering kan man till exempel

 • utveckla nya operativa modeller, ledarskap och tjänster för organisationen till exempel genom att involvera personalen
 • skapa en ny arbetskultur och öka ändringsberedskapen
 • skapa och utveckla nya arbetsmodeller.

Utvecklingsobjekten kan utgöras av

 • arbetsredskap för snabba innovationer och utnyttjande av teknologi
 • stöd för strategin och ledningspraxis
 • omorganisering av arbetet
 • organisationsöverskridande servicekedjor
 • kundorienterade innovationer och utveckling
 • nya produkter, tjänster och affärsverksamhetskoncept.

Mål

I början av projektet avtalar man med Tekes om 2–5 klara och mätbara mål som bedöms när projektet avslutas. Målen väljs utifrån organisationens förutsättningar så att de förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten samt stöder organisationens kompetens och förnyelse.

De finansierade projekten utgör en del av Tekes program Liideri – Affärsverksamhet, produktivitet och arbetsglädje.

Hur fungerar finansieringen?

Tekes Kiito-finansiering täcker 50 procent av projektets totala kostnader och uppgår till högst 100 000 euro. Maximal finansiering kan beviljas om projektets totala budget är 200 000 euro.

Tekes förutsätter att projektresultaten kan utnyttjas på ett omfattande plan och att en offentlig organisation använder minst 50 procent av projektkostnaderna till inköp av tjänster av små och medelstora företag eller forskningsorganisationer. Inköp måste organiseras på ett sådant sätt att små och medelstora företag och andra samfund har lika möjligheter att delta i anbudsförfaranden.

Finansieringen är bidrag med de minimis -villkor som utbetalas retroaktivt mot rapporterade kostnader.

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader är:

 • Löner och köpta experttjänster i enlighet med projektplanen
 • Lönebikostnader: Lönebikostnaderna kan vara högst 50 % av lönerna.
 • Köpta tjänster: Köpta tjänster ska konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen, om det totala beloppet av en enskild upphandling eller sammanlänkade upphandlingar är 60 000 eller mera.
 • Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av summan av löner och köpta tjänster. De övriga kostnader behöver inte specificeras.

Till projektet är det inte tillåtet att hänföra:

 • kostnader som uppkommit av företagets rutinmässiga verksamhet
 • kostnader som uppkommit av exportstöd eller exportmarknadsföring
 • direkta kostnader för uppbyggnad av en distributionskanal

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan har skickats till Tekes.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.