OFFENTLIGA TJÄNSTER

Tekes finansieringstjänster för offentliga organisationer

Med hjälp av Tekes finansiering kan producenter av offentliga tjänster utveckla högklassigare tjänster. Tekes finansiering kan bland annat beviljas kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt. Det bästa resultatet uppnås i allmänhet genom samarbete med företag.

Utveckla ledarskapet och
de operativa modellerna

Förnya ledarskapet och organisationens rutiner
 

Innovativ
offentlig upphandling

Finansieringen riktar sig till offentliga upphandlande enheter som siktar på att förnya tjänster och verksamheten.