Kund hos Tekes

Vi finansierar företag som med sin utvecklingsverksamhet siktar mot tillväxt, internationalisering och föregångarskap. Vi väljer ut de projekt som inte skulle förverkligas lika ambitiöst utan vår finansiering. Vi finansierar endast en del av kostnaderna så företaget måste kunna visa att självfinansieringen är i sin ordning.

Kan ditt företag bli kund hos Tekes?

Om du redan är kund hos Tekes ska du i första hand ta kontakt med den kund- eller projektansvarige eller en expert på ditt ämnesområde. Du kan söka Tekes experter på expertis, ämnesområde, namn eller enhet.

Stegmärken för den nya kunden

Gör testet som tar 10–15 minuter och visar dig till rätt väg mot finansiering och tjänster! Du får en rapport över med dina resultat. Rapporten visar dig vem du kan vända dig till härnäst. Test är på finska.

Sondera dina möjligheter först efter att du har bekantat dig med grunderna för din utvecklingsväg och vår finansiering (video, på finska). Detta formulär hjälper oss att identifiera de viktigaste punkterna i din tjänst behöver. Andra Team Finland aktörer än Tekes kan också erbjuda hjälp. Du kan också kontakta produktledtjänsten genom detta formulär.

 

Vi lovar att kontakta dig för närmare diskussion inom en vecka efter att du fyllt i blanketten. Gör en bra presentation av din plan och förbered dig på att svara på frågor. Tillsammans funderar vi på nästa steg!

När du har utrett möjligheterna för ditt utvecklingsprojekt i sonderingstjänsten kan du boka tid för en dataskyddad videokonsultation med oss. Under den 45 minuter långa konsultationen presenterar du din plan noggrannare för oss.

FöretagsFinland betjänar

FöretagsFinlands telefontjänst för nya och etablerade företagare

  • tlf 029 502 0500 (lna/msa)
  • är öppen från måndag till torsdag kl. 9.00 - 17.00 och på fredag kl. 9.00 - 16.15

FöretagsFinlands telefontjänst ger råd om offentliga företagstjänster.

Du kan också sända din fråga med hjälp av den elektroniska blanketten. Ditt ärende behandlas helt konfidentiellt och du får svaret så snart som möjligt.