FORSKNING

Tekes finansierar forskningsorganisationernas projekt vars resultat utnyttjas av företagen och som skapar förutsättningar för ny affärsverksamhet och internationell tillväxt.

Tekes finansiering till forskningsorganisationer

FORSKNING I SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET

Undersöker ett tema som företagen är redo att finansiera och utnyttja. Ansök om denna finansiering i temaansökningarna.

FORSKNING I SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET

Utför forskning i samarbete med minst tre företag och forskningsresultaten kan utnyttjas av alla.

FRÅN FORSKNING TILL AFFÄRSVERKSAMHET

Förbereder en kommersialisering av forskningsresultatet.

Öppna ansökningar för forskningsorganisationer

Error in Article feed: {{error}}

inga sökresultat

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Plats: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Nyheter

Error in Article feed: {{error}}

inga sökresultat

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Plats: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Information och kontakter

Ansökningstider för forskningsorganisationernas finansiering

Ansök om finansiering från Tekes

Kontakter om Tekes program

Bilda nätverk med andra företag.

 

Research Benefit -finansiering

Främjar tillsammans med företaget utnyttjandet av forskningsresultat som är fem före färdiga. Spetsprojektsfinansiering

Finansiering från EU:s Horisont 2020

Ansök om finansiering från EU

 

Finansiering för beredningen av EU-projekt

Bygg upp ett betydande Horisont-projekt för Finland eller främja de finländska företagens deltagande i Horisont-projektet.

Finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tekes kan använda ERUF-finansiering för att finansiera forskningsorganisationernas projekt.

Innovation Scout -finansiering

Inga fler nya ansökningar. Forskningsorganisationernas och forskarnas innovations- och kommersialiseringskunnande har finansierats med spetsprojektsfinansiering.

Challenge Finland -tävlingen

Inga fler nya ansökningar. Forskarna har med spetsprojektsfinansiering skapat idéer till lösningar som gynnar företagen.

Ändringar i anvisningarna för finansiering av forskningsorganisationerna.