Anvisningar

Anvisningar för finansieringsansökan och projektrapportering

 • Ansökan om finansiering
  Innan du fyller i ansökan om finansiering i nätservicen ska du läsa ansökningsanvisningarna. Du kan också läsa frågorna i ansökan på förhand. För projektplanen kan du utnyttja Tekes mall för projektplaner.
 • Projektet startar
  Innan projektet startar ska du tänka efter hur du ordnar bokföringen av utvecklingsarbetet och uppföljningen av arbetstiden. Kontrollera att allt är klart med tanke på sjösättningen av projektet och rapporteringen.
 • Förändringar i projekt
  Projekt framskrider inte alltid enligt planerna. Ändringar är i allmänhet godtagbara, men om de är betydande kräver de förhandstillstånd av Tekes.
 • Samprojekt
  Om du genomför ett projekt tillsammans med andra parter tillämpas särskilda villkor på helheten. Med tanke på en adekvat uppföljning av samprojektet ska det ha ett enhetligt rapporteringsschema.