Tekes inleder åtgärder för programmet New Space Economy

Efterfrågan på kompetens inom rymdaffärsverksamhet växer globalt. Nu pågår ett nytt världsomfattande brytningsskede där aktörerna, rollerna och sätten för utförande i rymdsektorn förnyas. Syftet med programmet New Space Economy är att utnyttja tillväxtmöjligheterna och föra fram finländsk kompetens internationellt.

"Att kombinera vår kompetens inom datakommunikation av världsklass med rymdteknik är lovande för Finland. De nya möjligheterna till affärsverksamhet i anslutning till digitaliseringen har identifierats som en aktuell källa för tillväxt. Tekes har främjat forskningen i branschen redan länge och nu är rätt tid att sätta fart på tillväxten inom den internationella affärsverksamheten", säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Programmet betjänar uppstartsföretag som förnyar branschen och företag inom tillverkningsindustrin som söker tillväxt samt företag som utnyttjar data. Målet är att få mätbara resultat som påverkar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen genom nätverk samt genom nya affärsmodeller som bygger på plattformsekonomin. Programmet New Space Economy siktar även på en fördubblad export för de deltagande företagen före 2020 samt en årlig omsättning på minst 600 miljoner euro för tjänsterna i branschen. Målet stöds av Europeiska rymdorganisationen ESA:s inkubator som kommer att startas i Otnäs i höst. Under de närmaste åren kommer den att erbjuda femtio innovativa företag som söker tillväxt en bra plattform för att ta sig ut på den internationella marknaden.

Rymdteknik överallt

En kundenkät visar att 25 procent av Tekes kundföretag utnyttjar den rymdteknik som är tillgänglig i dag som stöd i sina produkter, tjänster eller processer. Detta är till stor del utnyttjande av geografisk information, satellitdatatrafik och GPS-signalen. Dessa företag har en sammanlagd andel på 20 procent av Finlands export. Därför är en systematisk utveckling av inhemsk rymdkompetens i företag och forskningsorganisationer viktig och lönsam för Finland.

"Cirka 200 företag har identifierats inom tillverkning och tillämpning av rymdteknik. Enligt de intervjuade företagen är det möjligt att fördubbla omsättningen i branschen fram till 2020. Den snabba utvecklingen inom tillverkning samt utnyttjande av fjärrstyrda flygfarkoster och småsatelliter inom affärsverksamhet intresserar även internationella placerare. Den senaste tiden har detta märkts i form av direkta kapitalinvesteringar som nystartade Tekes-finansierade företag har tagit in samt i form av ökade företagsförvärv", säger direktör Kimmo Kanto vid Tekes.

"Tekes finansieringstjänster från marknadsundersökningar till utveckling av produkter och tjänster och vidare ända till stora europeiska gemensamma projekt samt internationaliseringstjänster står till de innovativa tillväxtföretagens förfogande. I Business Finland, som inleder verksamheten nästa år, spelar programmet New Space Economy en viktig roll. Verksamheten svarar mot företagens behov vad gäller finansiering och internationalisering och bygger en ny tillväxtbransch i Finland", säger Pekka Soini.

Mer information

Kimmo Kanto
Direktör
Tekes
tfn 029 50 55852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

Den uppgraderade webbplatsen Space Finland presenterar rymdverksamheten ur Finlands, affärsverksamhetens och forskningens synvinkel. Ta del av finländsk rymdkompetens, www.spacefinland.fi

Kaj Nordgren