Resultat och inverkan

FoU-arbetet och innovationsverksamheten är viktiga för nationalekonomin och välfärden.

Resultaten

Virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) och deras utnyttjande i affärsverksamhet

Finansiering, marknadsinformation och nätverk för utveckling av lösningar för virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) och deras utnyttjande i affärsverksamhet.

Kampanjen Team Finland Mixed Reality

Team Finland augmented intelligence

Artificiell intelligens i affärsverksamheten

Finansiering, marknadsinformation och nätverk för utnyttjande av artificiell intelligens i affärsverksamheten.

Kampanjen Team Finland Augmented Intelligence