TUTKIMUS

Tutkimusprojektit edistävät idean kehittymistä ja samanaikaisesti valmistelevat idean kaupallistamista uudeksi liiketoiminnaksi. Tutkimushakuja järjestetään kaksi vuodessa, toinen keväällä toinen syksyllä.

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -projekteissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista.

Projektin aikana selvitetään mahdolliset hyödyntämispolut sekä lupaavin etenemisreitti ja -tapa. Lisäksi selvitetään idean hyödyntämistä perustettavien yritysten liiketoiminnassa tai sen kehittämistä uudeksi liiketoiminnaksi jo olemassa olevassa yrityksessä.

Projekti tuottaa tutkimusidean hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista. Projektin tutkimusosuus kohdistuu idean kaupallistamisen kannalta keskeisiin asioihin.

Mitä projektilta edellytetään?

Projekteissa kaupallistamisen valmistelun osuus on huomattava: kaikissa jaksoissa vähintään 40 prosenttia projektin kustannuksista. Kaupallistamisen valmistelun osaaminen voidaan ostaa myös ulkopuolisena palveluna.

 • Hakijalla on oltava riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.

 • Projektissa kaupallistamisen valmistelulla tavoiteltavan uuden liiketoiminnan on oltava laajuudeltaan merkittävä.  Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.

 • Projektissa on tarkasteltava useita eri vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia. Projektin tavoitteena ei voi olla suoraan yhden yrityksen, joko uuden yrityksen tai olemassa olevan yrityksen, uuden liiketoiminnan valmistelu.

 • Projektissa on oltava riittävät resurssit idean kaupallistamisen valmisteluun. Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.

Miten haen rahoitusta?

Rahoitusta haetaan verkkoasioinnin hakemuksella. Rahoitus myönnetään tarvittaessa jaksorahoituksena, jolloin jakson päättyessä arvioidaan jatkorahoitus. Arvioinnissa katsotaan saavutettujen tulosten lisäksi uusia etenemispolkuja ja sitä, antavatko saavutetut tulokset uskottavuutta projektin jatkamiselle.

Mitä kustannuksia projektiin voidaan sisällyttää?

Rahoittamiskelpoisia toimia kaupallisen valmistelussa ovat esimerkiksi

 • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta (Proof of Relevance)
 • uutuustutkimukset
 • asiakasarvon määrittäminen
 • kilpailijakartoitukset
 • aineettomien oikeuksian selvitykset
 • idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
 • rahoitusmallien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset
 • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennuksen kustannukset

Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin rahoituksen yleisissä ehdoissa. Saat täsmentäviä tietoja periaatteista myös täyttäessäsi hakemusta.

Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa -projektit ovat yleensä melko lyhyitä, noin vuoden mittaisia.

Yritykset tuovat asiakasnäkökulman

Tässä projektityypissä ei edellytetä yritysten osallistumista. Yritykset voivat kuitenkin tuoda asiantuntemusta projektin ohjausryhmätyöhön. On huomattava, että osallistuva yritys ei saa ensisijaista neuvotteluoikeutta projektin tuloksiin.