TUTKIMUS

Strategiset tutkimusavaukset ovat läpimurtoa tavoittelevia projekteja, joissa luodaan uutta huippuosaamista ja tavoitellaan uusien ja merkittävien kasvualojen syntyä Suomeen. Uusia strategisten tutkimusavausten hakuja ei enää järjestetä.

Strategiset tutkimusavaukset

Strategisilta tutkimusavauksilta on edellytetty visionäärisyyttä, rohkeutta ja monialaisuutta. Lähtökohtana on ollut visio uudesta haastavasta ratkaisusta, joka toteutuessaan loisi merkittäviä uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja tärkeää uutta osaamista Suomeen.

Vision on tullut sisältää näkemys siitä:

  • Mitä uutta liiketoimintaa projektin yhteydessä saatu uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaan?
  • Miten tuloksia on mahdollista hyödyntää?
  • Keinot, joilla projektissa tähdätään tavoitellun osaamisen tasolle?

Strategisissa tutkimusavauksissa ei ole edellytetty yritysten osallistumista. Yritykset ovat kuitenkin voineet tuoda asiantuntemusta projektin ohjausryhmätyöhön. On huomattava, että osallistuva yritys ei ole saanut ensisijaista neuvotteluoikeutta projektin tuloksiin.

Rahoitetut strategiset tutkimusavaukset

Strategiset tutkimusavaukset

Tekes on rahoittanut 11 laajaa strategista tutkimusavausta. Lisätietoa projekteista ja kunkin osallistujan roolista saat Tekesin avoimesta tietoaineistosta. Laittamalla hakusanaksi tutkimusavauksen nimen saat projektilistan. Valitsemalla tutkimustyypiksi Strategiset tutkimusavaukset saat organisaatiokohtaisen listan.

Pienten strategisten tutkimusavausten tuloksia

Tekes on rahoittanut vuosien 2012 - 2013 aikana lähes 100 pientä strategista tutkimusavausta 16:sta eri teemasta. Tutkimusavaukset luovat osaamista aloille, joilla ennakoidaan olevan merkitystä tulevaisuuden liiketoiminnan kehittymiselle.