TUTKIMUS

Pienet strategiset tutkimusavaukset

Tekes on rahoittanut vuosien 2012 - 2013 aikana lähes sata pientä strategista tutkimusavausta 16  eri teemasta. Tutkimusavaukset luovat uutta osaamista aloille, joilla ennakoidaan olevan merkitystä tulevaisuuden liiketoiminnan kehittymiselle.

Tekesin rahoitus yksittäiselle pienelle strategiselle tutkimusavaukselle on ollut enimmillään 350 000 euroa. Projektit kestävät tyypillisesti 2 vuotta.

Tutkimusavaukset kohdistuvat Tekesin painopistealuille.

Pienten strategisten tutkimusavausten tuloksia

Alla oleviin pdf-tiedostoihin on koottu tietoa pienten strategisten tutkimusavausten tuloksista eri aihepiireissä.

Rahoitettujen strategisten avausten projektitietoihin ja tutkimusprojektien tiivistelmiin voi tutustua myös Tekesin avoimen tietoaineiston avulla.

Liiketoiminta globaaleissa arvoverkostoissa

Ratkaisukeskeiset palvelut ja aineettomat sisällöt arvonluojina

Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana

Luonnonvarat ja kestävä talous

Elinvoimainen ihminen