TUTKIMUS


Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus

Rahoitamme tutkimusprojekteja, jotka luovat uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Rahoituksen edellytyksenä on yritysten sitoutuminen projektin sisältöön ja tulosten hyödyntämiseen.

Tekesin rahoitus kattaa tyypillisesti 60% projektin kokonaiskustannuksista. 

Tulosten hyödyntäminen yrityksissä

Edellytämme, että tutkimustulosten hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset osallistuvat projektien rahoitukseen ja että projektin ohjausryhmään kuuluu yritysten edustajia. Yritysten olisi hyvä olla mukana jo tutkimusprojektin valmistelu- ja hakuvaiheessa.

Yritysten rahoittavat tyypillisesti 10 % projektin kokonaiskustannuksista. Vaadittava rahoitusosuus määritellään hakukohtaisesti.

Tutkimusprojektissa syntyneet tulokset toimivat pohjana yritysten omalle tutkimus- ja kehitystyölle. Tutkimusprojektissa ei voida tehdä yritysten suoraa tuotekehitystä. Projektia rahoittavilla yrityksillä on kuitenkin ensisijainen neuvotteluoikeus tulosten hyödyntämiseen.

Tutkimusprojektien valintaperusteet

Tekesin asiantuntijat arvioivat tutkimusprojektin kokonaisuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

  • tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
  • projektin vaikutukset liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
  • yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä
  • projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö

Rahoituksen hakeminen Tekesistä

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus -rahoitusta haetaan tutkimusrahoituksen hakuaikoina. Haut liittyvät pääosin Tekesin ohjelmaan.

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteissa yritykset ja tutkimusorganisaatio voivat jättää hakemuksen Tekesiin myös hakuaikojen ulkopuolella. Yhteisprojekteissa hankkeen valmistelu lähtee yritysten tutkimustarpeista ja yritysten rahoitusosuus on tavallista tutkimusprojektia huomattavasti korkeampi.

                                                                                                                                          

Projektityypistä esille nousseita kysymyksiä
Mikä on yritysosallistumisen vaatimus Tekesin ohjelmien projekteissa?
Kelpaako ulkopuoliseksi rahoitukseksi muu kuin yritysraha?
Voiko rahoitusta hakea vain ohjelmien hakuaikoina?