TUTKIMUS

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varat antavat lisämahdollisuuksia tutkimus- ja kehitysprojektien rahoittamiseen. Toistaiseksi Tekes myöntää EAKR-rahoitusta vain julkisen tutkimuksen projekteihin.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus (EAKR) 2014-2020

Millainen hanke voi saada rahoitusta

Julkisen tutkimuksen rahoitusta voivat saada valtiontukisäännösten tarkoittamat tutkimusorganisaatiot. Tutkimusorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiota, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Edellytämme, että tutkimustulosten hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset tai muut potentiaaliset hyödyntäjät osallistuvat projektien rahoitukseen. Projekteissa vaadittava potentiaalisen hyödyntäjien rahoitusosuus määritellään aina hakukohtaisesti. Vaadittava rahoitustaso on tyypillisesti 10 % projektin kokonaiskustannuksista.

Rakennerahastoista rahoitettavan projektin on

    

Rahoitustasot

Normaali rahoitustaso on enintään 90 prosenttia kokonaiskustannuksista. Laaja-alaisissa projekteissa, joissa on tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, rahoitustaso on enintään 95 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Miten rahoitusta haetaan

Hakuajat

EAKR-rahoitus on käytettävissä Tekesin tutkimusrahoitushauissa, erillisiä EAKR-hakuja ei toistaiseksi ole avattu. Hakuajat löytyvät linkistä. 

Rahoituksen hakija täyttää asiointipalvelussa normaalin tutkimushakemuksen. Jos Tekes arvioi, että EAKR-rahoitus soveltuisi projektiin, otamme yhteyttä hakijaan. EAKR -rahoituksesta kiinnostuneen hakijan on toimitettava tarvittavat lisätiedot ja päivitykset projektisuunnitelmaan, kustannusarvioon ja rahoitussuunnitelmaan Tekesin ohjeiden mukaisesti.

Sähköinen asiointi

Rakennerahastoprojekteissa on käytössä täysin sähköinen asiointi. Projektimuutoshakemuksia, maksatuksia tai raportteja voidaan toimittaa Tekesiin ainoastaan asiointipalvelun kautta. Postitse, sähköpostitse tai turvapostin kautta tulleet dokumentit palautetaan lähettäjälle. 

Projektimuutokset voi toistaiseksi lähettää asioinnin kautta avaamalla projektille ylimääräisen väliraportin ja liittämällä muutoshakemus raportin liitteeksi.

EAKR-hakemusten arviointi

Suomen rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet

  • EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittavan viranomaisen tulee riittävästi varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Mikäli jokin yleinen valintaperuste ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.

Erityiset valintaperusteet

  • Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Hankkeen arvioidaan pisteyttämällä. Hankevalinnassa voidaan valintaperusteita painottaa haun tavoitteiden mukaisesti.

Alueelliset tai teemakohtaiset tarkentavat valintaperusteet

  • Erityistavoitteille on mahdollista asettaa tarkentavia valintaperusteita, joista kerrottaan hakuilmoituksessa.

Tekesin arviontiperusteet

Rakennerahastokriteereiden lisäksi hakemukset arvioidaan samoilla arviointikriteereillä kuin Tekesin kansalliset rahoitushakemukset.

Tiukassa tutkimus- ja kehitysrahoituksen kilpailussa rakennerahastot tekevät mahdolliseksi myös joidenkin sellaisten projektien rahoittamisen, jotka jäisivät kansallisista varoista kokonaan tai osittain rahoittamatta.

Projektin käynnistyttyä

EAKR-projektin raportointi vaatii tarkkuutta

Kun hakemuksesi on saanut positiivisen rahoituspäätöksen, lue tarkasti annetut ohjeet raportoinnista ja tilitysten tekemisestä.  EAKR-projekteissa tarvitaan hieman enemmän tietoa myös raportointivaiheessa kuin tavallisissa julkisen tutkimuksen projekteissa. Ohessa mm. tuotantoindikaattorilomakkeet, jotka täytetään raportoinnin yhteydessä. 

Raportoi ja tilitä Tekesin asiointipalvelussa

Projektin edistyminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Tekesin asiointipalvelussa. Lue lisää ohjesivulta

Viestinnästä erillinen ohje

EAKR-projekteihin liittyy ohjeistusta myös projektin viestintään liittyen, lue ohje linkistä. 

Tietoa rakennerahastorahoituksesta

Lue lisää EAKR-rahoituksesta rakennerahaston omilta sivuilta. Löydät sieltä myöskin alueelliset painopisteet. 

Tekesin EAKR-rahoituksen saajat löytyvät avoimen tietoaineistosta Tekesin myönnetty ja maksettu rahoitus.