TUTKIMUS

Rahoitamme korkeatasoista tutkimusta, johon yhdistyy näkemys kaupallisista tai yhteiskunnallisista hyödyntämismahdollisuuksista. Painotamme monialaista tutkimusta, jonka tulosten avulla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisiin yrityksiin.

Rahoitus tutkimusorganisaatioille

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus

Projekteissa yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset kehittävät ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin. Tekesin käytetyin tutkimusrahoituksen muoto, jonka haut toteutetaan pääosin Tekesin ohjelmissa.

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

Kaupallistamisen rinnalla tehdään tutkimusta, joka valmistelee ideaa uudeksi liiketoiminnaksi. Haut kahdesti vuodessa.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus (EAKR) 2014-2020

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varat antavat lisämahdollisuuksia tutkimus- ja kehitysprojektien rahoittamiseen. Toistaiseksi Tekes myöntää EAKR-rahoitusta vain julkisen tutkimuksen projekteihin.

EU:n Horisontti 2020 -rahoitus

EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelman koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014-2020. Hakemukset käsitellään Euroopan komissiossa Brysselissä.

Horisontti 2020 -hankkeiden valmistelu

Kokoa Suomelle merkittävä Horisontti-hanke tai edistä suomalaisten yritysten Horisontti-osallistumista.

 

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Haemme visionäärejä

Tutkimusrahoituksen periaatteita

Rahoitamme yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusprojekteja, joiden tuloksista on hyötyä yritysten liiketoiminnalle.

Tekesin rahoitus tutkimusprojektille on yleensä 60% projektin kustannuksista. Yritykset osallistuvat tutkimusprojektien rahoitukseen tai tuovat asiantuntemustaan tulosten hyödyntämisestä projektin johtoryhmän jäsenenä. Projektien tulokset ovat julkisia.

Painotamme laajoja, kansainvälisiä projekteja, jotka yhdistävät tutkimusryhmiä tai tieteenaloja. Voimme rahoittaa ulkomailla työskentelystä syntyviä kustannuksia.

Tutkimusrahoituksen hakeminen Tekesistä

Tutkimusrahoitusta haetaan rahoitushakujen hakuaikoina. Yleensä haut liittyvät Tekesin ohjelmiin. Hakemus jätetään Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa.

Yritysten ja tutkimusryhmien yhteisprojektit

Yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat toteuttaa t&k-projektin yhteisprojektina. Projektien lähtökohtana on yritysten tunnistamat tutkimustarpeet. Yhteisprojektien hakemukset voi jättää Tekesiin myös tutkimushakujen ulkopuolella.  

 

Tutkimusorganisaatioiden hakuaikojen vuosikello

 

 

Avoinna olevat haut tutkimusorganisaatioille

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Tekesin rahoittamia kehitysprojekteja