STARTUP

Tutkimus, kehitys ja pilotointi

Kenelle?

Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus sopii startup-yritykselle, joka haluaa kehittää tuotetta tai palvelua vientimarkkinoille ja jolla on jo liiketoimintasuunnitelma ja markkinatarve todennettu.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi kehittää tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Yrityksenne voi myös pilotoida uuden ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Milloin?

 • Aiotte kehittää uutta tuotetta tai palvelua ja kasvaa vientimarkkinoilla.
 • Haluatte testata lähellä kaupallistamista olevan ratkaisun toimintaa todellisessa ympäristössä.
 • Tarvitsette palautetta asiakkailta kaupallistamisvaiheessa olevan tuotteen tai palvelun toimivuudesta.
 • Olette kehittämässä uutta osaamista, jonka avulla uusi ratkaisu erottuu kansainvälisillä markkinoilla.
 • Suunnittelette yhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa tuotekehityksen kiihdyttämiseksi.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa. Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, olkaa yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Tekesissä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Kehitä tuotetta tai palvelua

Tekesin rahoituksen avulla yrityksenne voi uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Tekes rahoittaa kehittämistyötä lainalla.

Testaa ja todenna toimivuus pilotoinnin avulla

Asiakkaiden mukaan ottaminen kehitystyöhön on hyödyllistä kaikilla liiketoiminnan alueilla. Tekesin rahoituksen avulla yrityksenne voi pilotoida uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuutta asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön. Pilotointi voi olla nopeaa  kokeilua, kuten ohjelmistoalalla, tai se voi liittyä pitkiin kehitysprosesseihin, kuten energia- tai prosessiteollisuudessa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla. Pilotointi voi olla esimerkiksi:

 • Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa.
 • Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä esimerkiksi kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa.
 • Uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa.

Tekes rahoittaa pilotointia lainalla.

Luo uutta tietoa ja osaamista

Uusi osaaminen tuo yrityksellenne kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Tekesin rahoituksella yrityksenne voi luoda uuttaa tietoa ja tehdä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tekes rahoittaa uutta luovaa tutkimustyötä avustuksella.

 

Susanna Kaitera kertoo Tekesin lainarahoituksesta.

   Miten  rahoitus toimii?

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Tekesin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi.

Lainan määrä

Tekes myöntää startup-yritysten ja pk-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Lainan maksaminen

Projektin alussa yritys voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkonna. Loppuosa Tekesin rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustus tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin

Tekesin avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua.

Avustuksen määrä

Startup-yritysten ja pk-yritysten tutkimusprojekteihin Tekes voi myöntää enintään 50 % avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65 % avustusta.

Avustuksen  maksaminen

Tekes maksaa avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Laina vai avustus?

 

Tekesin laina soveltuu pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista. Tekes rahoittaa avustuksella yritysten tutkimusprojekteja, joissa pääpaino on uuden osaamisen luomisessa.

   Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat
 • henkilösivukustannukset
 • yleiskustannukset
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • ostetut palvelut

Pilotointiprojektin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Jos rahoituksen saaja saa pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen tuloja myymästään projektissa syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai koetuotannon tuloksista, sen on raportoitava niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin yhteydessä Tekesille. Jos tulot ovat merkittäviä, Tekes voi jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 9–16

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.

Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.