STARTUP

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus (NIY)

Kenelle?

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on tarkoitettu kaikkein lupaavimmille pienille, alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat liiketoiminnan nopeaa  kansainvälistä kasvua.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi kehittää nopeasti kasvavaa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Milloin?

Tekes valitsee Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta ja ovat jo hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa.

NIY-rahoituksen painotukset

Selaa esitystä kuvan alla olevilla nuolinäppäimillä. Suurenna oikean alakulman pienistä nuolista.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen tavoitteena on auttaa startup-yritystä kasvamaan nopeasti kansainvälisille markkinoille. Rahoitus myönnetään ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta voi hyödyntää esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Rahoitus voi sopia yrityksellenne, jos teillä on:

 • skaalautuva liiketoimintamalli ja edellytykset nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla
 • näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta ja asiakasreferenssejä
 • selkeä ja tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja kyky toteuttaa suunnitelma
 • kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävä markkina-asema
 • sitoutunut ja osaava johtotiimi
 • mahdollisuus saada yksityisiä pääomasijoituksia
 • itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta

Rahoituksen edellytyksenä on, että yrityksenne:

 • on alle 5-vuotias
 • kooltaan pieni
 • investoi innovaatiotoimintaan
 • ei ole listautunut, jakanut voittoa eikä syntynyt sulautumisen kautta.

   Yritysten kokemuksia

Tekes on vuodesta 2008 alkaen auttanut yhteensä 330 lupaavaa startup-yritystä kasvamaan kansainvälisesti Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen avulla. Rahoitukseen valituista yrityksistä 102 on käynyt läpi kaikki kolme rahoitusjaksoa.

  Rahoituksen määrä

Rahoituksen määrä

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoona euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa.

Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista. Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6 - 12 kuukautta.

Tavoitteet

Rahoitusjakson tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liikesuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen. Tavoitteiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan rahoitusjaksoon etenemiselle. Tavoitteita ovat tyypillisesti:

 • liikevaihdon kehittyminen
 • lisärahoituksen hankinta
 • resurssien vahvistaminen
 • uusien markkinoiden avaaminen

 

Rahoituksen edellytykset

 • Yritys on alle 5-vuotias

  NIY-rahoitus on myönnettävä ennen kuin yrityksen rekisteröinnistä on kulunut viisi vuotta. Rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä kahdeksan vuotta. Yritys ikääntyy myös pöytälaatikossa, joten yrityksen rekisteröimisajankohta on ratkaiseva.

  Rahoituspäätös on tehtävä ennen kuin yritys täyttää 5-vuotta, joten hakemus on jätettävä vähintään 3 kuukautta ennen ikärajan täyttymistä.

 • Yritys on pieni eikä ole listautunut

  Yrityksen tulee olla pieni. Henkilömäärä alle 50, vuosiliikevaihto enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Yrityksellä on itsenäinen liiketoimintavastuu

  Yrityksellä tulee olla itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta. Yrityksen tulee hallinnoida muun muassa IP-oikeuksiaan.

 • Yritys investoi innovaatiotoimintaan, ei ole jakanut voittaja eikä syntynyt sulautumalla

  Yrityksen on toimitettava Tekesille hakemuksen yhteydessä tilintarkastajan lausunto siitä, että yritys täyttää rahoituksen myöntämiselle asetetut vaatimukset.

  Katso: Tilintarkastajan lausuntomalli NIY-rahoitukseen (rtf)

 

Asiantuntijapaneelilta lausunto arvioinnin tueksi

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa Tekesin koolle kutsumalle arviointipaneelille. Paneeli ajoittuu tyypillisesti ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle.

Arviointipaneelin tehtävänä on arvioida

 • yrityksen liiketoimintapotentiaalia
 • kansainvälistymismahdollisuuksia ja kehittämistarpeita sekä
 • kelpoisuutta sijoituskohteeksi.

Panelistit antavat Tekesin käytettäväksi lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Arviointi tehdään yrityksen toimittaman aineiston sekä yritysesittelyn perusteella. Paneeliin osallistuvat yritykset laativat englanninkielisen tiivistelmän liiketoimintasuunnitelmasta sekä paneeliesityksen käyttäen vakiopohjia.

Paneelin rooli suhteessa Tekesin rahoitustoimintaan on neuvoa-antava. Panelistit  ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Asiantuntijajoukkoon kuluu noin viitisenkymmentä jäsentä. Noin kerran kuukaudessa kokoontuvaan arviointiin osallistuu kerrallaan 3-5 asiantuntijaa.

Paneeliarvioinnin materiaalit

 

   Hyväksyttävät kustannukset

 • rahapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 %)
 • ostot (esim. matkat, palvelut, aineet ja tarvikkeet ja laitteet)

Kustannuksia joita ei hyväksytä

 • ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä)
 • vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit
 • muuta julkista tukea sisältävät kustannukset
 • vientiin liittyvä toiminta eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyvät juoksevat kustannukset

Hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia.

   Ota yhteyttä

Tekesin asiantuntijat

Jo yritykselläsi on ollut aiempia Tekesin rahoittamia projekteja, ota yhteys yhteyshenkilöönne Tekesissä.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitushakemusten käsittelyä hoitavat NIY-rahoitukseen erikoistuneet asiantuntijat (pdf).

Team Finland -asiakaspalvelu

Team Finland -puhelinpalvelu vientimarkkinoille tähtääville kasvuyrityksille.

Puh. 029 50 20510, ark. 9–16

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

                                                                                                                                          

Usein kysyttyjä kysymyksiä NIY-rahoituksesta (päivitetty 21.4.2017)
Estääkö yrityksen aiemmin saama Tekesin rahoitus tai muu julkinen rahoitus NIY-rahoitusta?
Mitä julkisia tukia yrityksemme voi saada NIY-rahoituksen aikana?
Voidaanko yritykselle myöntää NIY-rahoitusta, jos se on rekisteröity kaupparekisteriin alkuvuonna 2011, mutta aloittanut liiketoiminnan vasta kesällä 2014?
Miten yrityksen kokoluokitus määritellään?
Myönnetäänkö NIY-rahoitusta tytäryritykselle?
Voiko spinoff-yritys saada NIY -rahoitusta?
Yritys aloitti toimintansa konsultoinnilla ja teki ensimmäisenä vuonna voittoa ja jakoi tuloksestaan osinkoja osakkaille. Estääkö tämä NIY-rahoituksen saannin?
Miksi yrityksellä tulee olla omistuksen kautta sitoutettu johtotiimi?
Miten t&k-vaatimusta tulkitaan, jos yrityksen ensimmäinen tilikausi on kesken?
Miten yritys, joka ei ole aktivoinut t&k-kuluja taseeseen voi todentaa tutkimus- ja kehitystyön osuuden liiketoiminnan kuluista?
Yrityksen perustajat ovat tehneet merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä nostamatta palkkaa itselleen tai ovat tehneet t&k:ta muiden omistamiensa yritysten nimissä. Miten nämä voidaan huomioida 10 % t&k-kustannusten määrää todennettaessa?
Pitääkö ensimmäistä kertaa NIY-rahoitusta haettaessa laatia projektisuunnitelmassa koko 1,667 milj. euron kustannuksille vai millä tavalla pitäisi rakentaa suunnitelma, jossa on otettu huomioon rahoituksen vaiheistus?
Tarvitaanko hankkeen toteuttamiseen rahoitusta kolmansilta osapuolilta?
Myönnetäänkö kolmannen jakson lainarahoitus (750.000 euroa) kerralla vai useammassa erässä?
Voiko kullekin rahoituksen vaiheelle asetettua kestoaikaa pidentää?
Millaisia tavoitteita rahoituksen eri vaiheille asetetaan? Kuinka monta tavoitetta yleensä on?
Mitä tarkoittaa, että vientiin ja jakeluverkon perustamiseen liittyviä kustannuksia ei voida hyväksyä?
Julkistaako Tekes rahoituksessa mukana olevat yritykset?