PK-YRITYS

Vientirengas

HUOM! Vientirenkaiden rahoitus päättyy vuoden 2016 lopussa. Uusia hakemuksia ei enää oteta vastaan. (21.12.2016)

Kenelle?

Team Finland 4Exporters -rahoitus on tarkoitettu vähintään neljän pk-yrityksen yhteiseen vientiprojektiin, jossa haetaan kustannustehokkuutta yhteisellä vientipäälliköllä.

Mitä?

Vientirengas on tehokas tapa viennin aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Toiminnan tavoitteena on auttaa yrityksiä viennin käynnistämisessä ja uusien myynti- ja markkinointikanavien rakentamisessa.

Milloin?

Team Finland 4Exporters -rahoitus on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten yhteishankkeisiin, jotka

 • parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä,
 • edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista,
 • lisäävät vientiä vanhoille markkina-alueille,
 • monipuolistavat viennin rakennetta,
 • edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille,
 • tai muuten edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä.

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksillä on riittävät valmiudet jatkuvaan kansainväliseen liiketoimintaan.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Vientirenkaat ovat pääsääntöisesti 4–6 pk-yrityksen yhteishankkeita, joissa yritysten tuotteet, palvelut tai muut kansainvälistymistavoitteet täydentävät toisiaan. Tavoitteena on päästä hallitusti ja kustannustehokkaasti valitulle markkina-alueelle. Vientirengasta vetää yritysten yhdessä valitsema vientipäällikkö, joka on kyseisen toimialan ja markkina-alueen asiantuntija. Vientirengas sopii yhtä hyvin valmistavan teollisuuden kuin palveluita tuottavien yritysten kansainvälistymisen välineeksi.

Kenelle rahoitus sopii?

Yritys on Suomeen rekisteröity pk-yritys, jolla on halu kasvaa ja kansainvälistyä

 • Yrityksellä on uskottavat valmiudet jatkuvan kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseen
 • Yrityksellä ei ole merkittävää verovelkaa ja/tai maksuhäiriömerkintöjä ja yritys on ennakkoperintärekisterissä
 • Yrityksellä on riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Tekesin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu. Tekes voi maksaa enintään 60 prosenttia avustuksesta ennakkoon Tekesin rahoituspäätöksen jälkeen. Ennakkoa voi saada kun yrityksen avustuksen osuus on yli 20 000 euroa
 • Team Finland 4Exporters-avustusta hakiessaan yrityksen tulee tarkastaa saamiensa de minimis -ehtoisten rahoitusten kokonaismäärä jo ennen hakemuksen jättämistä
 • Aikaisemmasta poiketen tuotteiden kotimaisuusastetta ei enää tarkastella
 • Yrityksellä ei voi olla samaan aikaan muuta julkista avustusta kansainvälistymistoimiin hankkeen kohteena olevalle alueelle
 • Yritys voi olla mukana vientirenkaassa enintään kaksi vuotta
 • Yritys ei voi olla mukana vientirenkaassa, jos se on ollut saman toiminta-alueen hankkeessa mukana viimeisen kahden vuoden aikana
 • Tekes ei myönnä tukea toiminimille
 • Ahvenanmaalaiset yritykset eivät ole tukikelpoisia.

Vientiverkostoavustus halutaan kohdistaa erityisesti Team Finlandin painopistealueille, joita ovat:

 • ympäristöliiketoiminnan ja puhtaiden teknologioiden toimialat
 • bioteknologian toimialat
 • ICT-toimiala ja digitalisaatio
 • palveluliiketoiminnan toimialat
 • terveys- ja hyvinvointiteknologian toimialat
 • luovat alat
 • koulutusvienti
 • muut innovatiiviset uudet hankkeet korkean teknologian toimialoilla

  Rahoituksen määrä

Rahoituksen määrä

Vientiverkostohankkeissa osallistuvan yrityksen avustus hyväksytyistä konsulttikuluista voi olla enintään 14 000 euroa ja tämän lisäksi yrityksen omia matkakuluja hyväksytään enintään 1000 euro.

Avustusprosentti on 50 % kaikille pk-yrityksille. Mikäli yritysten osuudet hankkeesta poikkeavat tasaosuuksista, määräytyy avustusosuus konsulttikuluista yritysten yhdessä sovitun prosenttiosuusjaon mukaisesti (vähintään 10 % ja enintään 49 %), jolloin yrityksen avustus voi myös olla yli 15 000 euroa. Hankkeen kokonaisavustus määräytyy osallistuvien yritysten määrän mukaan, perustuen perusosaan 15 000 euroa/yritys.

Pienin yhteishankkeeseen myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti 5 000 €. (Tämä lasketaan summaamalla kaikki rinnakkain haetut avustukset.)

Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Tekesin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu. Tekes voi maksaa enintään 60 prosenttia avustuksesta ennakkoon Tekesin rahoituspäätöksen jälkeen. Ennakkoa voi saada kun yrityksen avustuksen osuus on yli 20 000 euroa.

Team Finland 4Exporters -avustusta hakiessaan yrityksen tulee tarkastaa saamiensa de minimis -ehtoisten rahoitusten kokonaismäärä jo ennen hakemuksen jättämistä.

   Hyväksyttävät kustannukset

 • Konsulttikulut: sis. palkkio, toiminnan kulut, avustajan kulut ja pienimuotoiset asiantuntijan ostopalvelut
 • Yritysten matkakulut (lento, hotelli, taksi) valtion matkustussäännön mukaan
 • Tilintarkastajan palkkio

Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä vain rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen syntyneitä kuluja.

4Exporters-projekteissa erillinen projektisuunnitelma on pakollinen, ja se on liitettävä hakemukseen. Projektisuunnitelmaksi hyväksytään myös konsulttisopimus, mikä sisältää projektin kokonaissuunnitelman ja yrityskohtaiset projektisuunnitelmat. Konsulttisopimuksen ei tule olla voimassa ennen hankkeen alkamista. Tekes suosittelee, että konsulttisopimuksessa on purkuehto, jota yritykset ja konsultti soveltavat mikäli Tekes ei myönnä rahoitusta.

Pienin yhteishankkeeseen myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti 5 000 €. (Tämä lasketaan summaamalla kaikki rinnakkain haetut avustukset.)

Hakeminen

Team Finland 4Exporters -vientiverkostoavustuksen hakemisen tulee tapahtua koordinoidusti ja saman hankkeen rinnakkaishakemuksilla on oltava yhteinen nimi.

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä hankehakemuksen käsittelijään:

Sari Paavilainen
puh. 029 50 22638
sari.paavilainen(at)tekes.fi

Tytteli Karvonen-Juntura
puh. 029 50 37060
tytteli.karvonen-juntura(at)tekes.fi

Tapio Kinnunen
puh. 029 50 26063
tapio.kinnunen(at)tekes.fi

Eeva-Liisa Tepsa
puh. 029 50 37000
eeva-liisa.tepsa(at)tekes.fi