PK-YRITYS

Kiito – kansainväliseen kasvuun

Kenelle?

Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Mitä?

Rahoituspalvelun avulla yrityksenne voi kehittää kasvuvisiotaan ja -strategiaansa, parantaa muita valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla.

Milloin?

 • Yrityksellänne on halua ja kykyä vientiin ja kasvuun.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet kasvustrategiaan.
 • Olette tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja teillä on alustava käsitys kohdemarkkinoiden ja liiketoiminnan suuruusluokasta.
 • Haluatte lisätä osaamistanne ja tiedätte muutostarpeenne.
 • Yrityksellänne on näkemys kilpailuedustanne markkinoilla.
 • Yrityksellänne on alustava näkemys lisäarvosta, jonka ratkaisu tuo asiakkaille.
 • Yrityksellänne on alustava näkemys siitä, miten ideasta tehdään kannattavaa liiketoimintaa.

    

Pk-yritys tai
midcap-yritys

EU:n määritelmän mukaan pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi.

Midcap-yritykset ovat EU-määritelmän mukaisia suuryrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa. Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, olkaa yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Tekesissä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tavoitteet

Projektin alussa sovitaan Tekesin kanssa 2–5 selkeää ja mitattavaa tavoitetta, joiden toteutumista arvioidaan projektin päättyessä. Tavoitteet valitaan yrityksen lähtökohdista niin, että ne edistävät yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. 

Tekes voi rahoittaa esimerkiksi

 • liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • johtamisen tai organisaation kehittämistä
 • markkinaselvityksiä
 • rahoituskokonaisuuden selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä
 • prototyypin tekemistä tai idean testaamista asiakkailla
 • tutkimusta ja kehittämistä, joka liittyy markkinoiden validointiin

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan yrityksen mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

   Miten  rahoitus toimii?

Rahoituksen määrä

Tekesin Kiito-rahoituksen määrä on enintään 100 000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Enimmäisrahoitus toteutuu, jos projektin kokonaisbudjetti on 200 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoituksen maksaminen

Tekes maksaa rahoituspäätöksen jälkeen vain pk-yrityksille ennakkona enintään 70 % myönnetystä avustuksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Midcap-yrityksille Kiito-rahoitus maksetaan takautuvasti raportoitujen kustannusten perusteella.

Kiito-rahoitus on de minimis -tukea

Kiito-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -avustuksen ehtoja. 

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tekes myöntää yritykselle enintään 150 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
 • Henkilösivukustannukset (enintään 50 % palkoista)
 • Ostetut palvelut (Ostettuja palveluita ei hyväksytä intressiyrityksiltä. Ostetut palvelut on eriteltävä.)
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.
 • Tutkimus- ja kehitystyön osuus projektin kustannuksista on oltava alle 50 %.

Tekes ei rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 9–16

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.

Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.