PK-YRITYS

Energiatuki

Energiatukien päätavoitteena on edistää uuden energiateknologian käyttöä.

Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. 

Energiatuet haetaan Tekesistä vuoden 2017 alusta

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille. Haku aukeaa sähköisessä asiointipalvelussa 25.1.2017

Hakemukseen liitettäviä liitteitä

Lue myös energiatuen projektisuunnitelmaohje

ELY-keskukset siirtävät Tekesin käsiteltäviksi ne hakemukset, jotka on jätetty ELY-keskukselle, mutta joihin ei ole tehty päätöstä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään hakemustensa siirtämiseksi ELY-keskuksista Tekesiin. 

Käynnissä olevat hankkeet

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden energiatukihankkeiden raportointi ja mahdolliset muutokset hoidetaan ELY-keskuksissa. Näiden päätösten maksatukset hoitaa KEHA-keskus.

Lisätietoja

Markku Mäkelä
markku.makela(at)tekes.fi
puh. 050 339 2516