PK-YRITYS

Digiboosti

Huom! Digiboosti-rahoituspalvelu sisältyy 1.7.2017 alkaen Kiito-rahoituspalveluun. Digitaalisen osaamisen merkittävä lisääminen yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi on osa Kiito-rahoituspalvelua 1.7.2017 alkaen. Tutustu Kiito-rahoituspalveluun tästä.

Kenelle?

Digiboosti-rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa). Yritykset ovat tehneet päätöksen lisätä osaamistaan digitalisaation hyödyntämiseksi ja tavoitteena on kansainvälisen liiketoiminnan nopea kasvu.

Mitä?

Digiboosti-rahoituksella pk- tai Midcap-yritys voi kehittää ymmärrystään digitaalisuudesta sekä digitaalisuuden hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Tavoitteena on luoda digitalisaation avulla uusia ansaintamahdollisuuksia sekä yrityksen kilpailukykyä vahvistavia toimintoja ja toimintatapoja. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää usein myös yrityksen johtamisen ja toimintatapojen kehittämistä. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen voivat olla osa Digiboosti-projektia.

Yritys voi hankkia uutta osaamista ostamalla asiantuntijapalveluja tai rekrytoimalla. Yritys voi myös sisällyttää (Digiboosti-projektiin liittyvät) omat palkkakustannukset Digiboosti-projektiin.

Milloin?

Digiboosti-rahoituspalvelu sopii yritykselle, jolla on halu ja kyky kansainväliseen kasvuun digitaalisuuden keinoin. Yrityksen tavoitteena on saada aikaan merkittävä muutos koko toimintakulttuurissaan – toimintatavoissa ja johtamisessa digitaalisuutta hyödyntäen.

Digiboosti-rahoitusta voi hakea 30.6.2017 asti. Mahdollisesta jatkosta päätetään kesän aikana.

Mihin?

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita Digiboosti-rahoituksella voi hankkia:

  • tuotannon menetelmien uudistaminen (esim. lean tai ketterien menetelmien tai tuotantoteknologian osaaminen)
  • liiketoimintaprosessien digitalisointi, kuten:
    • toimintojen automatisointi
    • logististen toimintojen digitalisointi
  • uusien digitalisaatioon liittyvien markkinamahdollisuuksien selvittäminen
  • markkina-/asiakasymmärryksen liittäminen ja sisällyttäminen yrityksen liiketoimintaan
  • uusien toimintamallien ja johtamisen kehittäminen uuden yrityskulttuurin luomiseksi.

Mitä rahoitusta ja miten paljon?

Digiboosti-rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin. Projektin laajuus on enimmillään 100 000 euroa, josta Digiboosti-rahoituksen osuus on 50 000 euroa. Tekes maksaa projektin hyväksytyistä kustannuksista 50 % ja yritys toisen 50 %.

Digiboosti-rahoitus on Euroopan komission määrittelemää de minimis -avustusta, jota yritys voi saada enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tekesiltä saadun de minimis -rahoituksen osuus voi olla tästä enintään 150 000 euroa. Yrityksen on selvitettävä rahoituksen hakuvaiheessa, paljonko de minimis -avustusta yritys on saanut edellisinä vuosina.

Näin haet Digiboosti-rahoitusta

Vaihe 1: Täytä ensin Team Finland -rahoitustunnustelulomake tai keskustele Tekesin asiantuntijan kanssa.

Vaihe 2: Jos olet jo täyttänyt Team Finland -rahoitustunnustelulomakkeen tai keskustellut Tekesin asiantuntijan kanssa, täytä Tekesin rahoitushakemus asiointipalvelussamme.

Kysy lisää Digiboosti-rahoituksesta

Kari Leino
Tekes
Tuotepäällikkö
p. 050 5577 698
kari.leino (at) tekes.fi