Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Yhteisprojektit

Tekesin rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yrityksille. Viereisessä esitysaineistossa kuvataan pk-yritysten, suuryritysten sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen erilaiset osallistumismahdollisuudet yhteisprojekteihin. Projekteja, joissa osallistujina on pelkästään suuryrityksiä, rahoitetaan normaalien suuryrityksiä koskevien rahoituskriteerien mukaan.

Kansainvälisissä yhteishankkeissa Tekes rahoittaa suomalaisorganisaatioita siten, että tässä kuvattuja periaatteita tarkastellaan suomalaisryhmään rajaten.

Kukin yhteisprojektin osapuoli lähettää Tekesiin oman rahoitushakemuksensa, jonka liitteenä on yhteinen projektisuunnitelma sekä osapuolen omaa osuutta kuvaava projektisuunnitelma. Hakemuksessa kuvataan osapuolen oma tekeminen.

Rahoitushakemuksen kohtaan 'Projektin tunniste' merkitään projektille yhdessä sovittu tunniste, esimerkiksi projektin nimilyhenne. Näin varmistetaan, että projektit käsitellään yhdessä myös Tekesissä.

Kun suunnittelet yhteisprojektia, ole hyvissä ajoin yhteydessä Tekesin asiantuntijaan.

Osapuolina yrityksiä ja / tai tutkimusorganisaatioita

Raportointi ja erityisehdot

Yhteisprojektien osapuolet raportoivat osaprojektinsa ja yhteistyön toteutumista yhtä aikaa, rahoituspäätöksessä mainitun raportointiaikataulun mukaisesti. Samanaikainen raportointi helpottaa projektin ja sen tavoitteiden seuraamista.

Projektin edistymisen ja kustannusseurannan lisäksi osapuolet raportoivat, miten yhteistyö on projektissa toteutunut. Jos yhteistyöhän on tarve tehdä muutoksia hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan nähden, muutokset pitää hyväksyttää Tekesissä etukäteen.

Yhteistyösopimukset

Yhteisprojektien osapuolten kannattaa tehdä keskinäinen yhteistyösopimus, jossa sovitaan muun muassa

  • tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista
  • tiedonvaihdon periaatteista
  • suurten alihankintojen jakamisesta osapuolten kesken
  • vastuista, jos jokin osapuoli joutuu vetäytymään hankkeesta