Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Sopimusmalleja

Kehitysprojekteja suunniteltaessa on hyvä miettiä myös sopimusasiat kuntoon. Yritykset voivat tarvita esimerkiksi salassapitosopimuksia sekä jälleenmyynti- ja agenttisopimuksia. 

Linkeistä löydät tietoa sopimusten laatimisesta ja erilaisista sopimusmalleista. Konkreettisempaa apua sopimuksen laatimisessa saat muilta neuvontaorganisaatioilta ja asianajotoimistoilta. 

Huomaathan, että tämä materiaali on tarkoitettu yleiseksi taustatiedoksi, ei sellaisenaan sopimusten tai muun liiketoiminnan perustaksi. Tekes tai Tekesin puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän materiaalin tai sen sisältämien tietojen käytön seurauksista.