Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Ohjeet projektin raportointiin

Tekes maksaa projektin rahoituksen raporttien ja kustannustilitysten perusteella. Rahoituksen saajan on pidettävä kirjaa projektin kustannuksista, työtunneista ja ostetuista palveluista.

Rahoituspäätöksessä ja rahoitusehdoissa annetaan ohjeita raportointiin ja kuvataan, mitä kustannuksia Tekes voi rahoittaa ja miten niitä tulee seurata projektin aikana. Lue päätös ja ehdot huolellisesti ja käy ne läpi tilityksistä vastaavan tilitoimiston tai kirjanpitäjän kanssa.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Tekesiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Tekesiin asiointipalvelun kautta. 

Raportti koostuu kahdesta osasta, jotka toimitetaan erillisinä toimintoina: 

  1. Sisältöraportti projekti etenemisestä 
  2. Kustannustilitys projektille kohdennetuista kustannuksista

Työajanseurantaa ja laskukopioita ei lähetetä Tekesiin, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Työtuntiraporteista saadut tiedot viedään yhteenvetona palkkaerittelylomakkeelle Y4/T4. Palkkaerittelylomake täytetään aina kun palkkoja tilitetään.

Yritysten projekteissa raportin ja kustannustilityksen voi lähettää vain projektin vastuullinen johtaja.

Loppuraportti

Projektin päättyessä Tekesille toimitetaan loppuraportti, jossa kuvataan projektin toteutuminen kokonaisuudessaan. Loppuraporttiin liittyy myös seurantakysymyksiä, joilla kartoitetaan projektin tuloksia ja vaikutuksia laajemmin.

Lopputilityksen yhteydessä Tekesille on toimitettava tilintarkastajan tarkastusraportti. Raportti koskee koko projektin kestoaikaa. Tilintarkastajan raportissa käytetään Tekesin raporttipohjaa.

Rahoituksen maksaminen

Tekes maksaa projektille rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty Tekesissä.

Kustannusten kertymisvauhdista riippumatta myönnetystä rahoituksesta jätetään 10 tai 20 prosenttia maksettavaksi loppuraportin ja -tilityksen jälkeen. Tällä pyritään välttämään turhia takaisinperintöjä tilanteissa, joissa hyväksyttäviä kustannuksia ei toteudukaan arvioitua määrää. Lainalla rahoitetuissa projekteissa viimeinen erä on 20 prosenttia myönnetystä rahoituksesta ja avustusprojekteissa 10 prosenttia.  


Rahoituksen maksaminen ennakkoon

Osa Tempo- ja Kiito -avustuksesta sekä tutkimus- ja kehityslainan ensimmäinen erä voidaan maksaa ennakkona. Ennakosta on maininta rahoituspäätöksessä.


Lainarahoitus

Lainarahoituksen saaja tekee velkakirjan Valtiokonttorin kanssa, joka hoitaa lainan käytännön järjestelyt.


Maksamisen esteet

Verovelat estävät rahoituksen maksamisen, ellei niistä ole voimassa verohallinnon kanssa tehtyä maksujärjestelyä.


Maksuaikataulu

Tavoitteena on, että pk-yritykset saisivat rahoituksen käyttöönsä kolmen viikon kuluessa raportin saapumisesta Tekesiin. Suuryritysten maksatukset tehdään kahden kuukauden kuluessa ja tutkimusorganisaatioiden maksatukset viimeistään kolmen kuukauden kuluessa raportin saapumisesta.