Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Projektin toteutus

Rahoituspäätös

Yhteyshenkilönne Tekesissä ilmoittaa rahoituspäätöksestä puhelimitse. Löydätte päätöksen, rahoitusehdot ja muut projektiin liittyvät asiakirjat asiointipalvelusta.

Jos olette tyytymättömiä päätökseen, voitte hakea siihen oikaisua. Päätöksessä on ohjeet oikaisupyyntöä varten.

Päätös astuu voimaan, kun palautatte hyväksymislomakkeen

Hyväksykää rahoituspäätös palauttamalla allekirjoitettu hyväksymisilmoitus asiointipalvelun kautta. Tekes ei maksa rahoitusta, ennen kuin hyväksymisilmoitus on palautettu.

Hyväksymisilmoituksen allekirjoittajalla on oltava yrityksen virallinen nimenkirjoitusoikeus tai tutkimusorganisaation työjärjestyksen mukainen tai muuten saatu oikeus allekirjoitukseen.

Päätökseen voi liittyä joskus erityisehtoja esimerkiksi yrityksen omarahoituksen toteutumisesta. Tekesin rahoitus alkaa vasta, kun erityisehdot ovat täyttyneet.

Jos ette ota rahoitusta vastaan, ilmoittakaa myös siitä mahdollisimman pian Tekesin kirjaamoon.

      

       

    

Asiointipalvelu

Asioinnissa voi hakea rahoitusta,
raportoida projektin etenemisestä ja tehdä kustannustilityksen. Tekes toimittaa kaikki projektin asiakirjat asiointipalvelun kautta.

Projekti alkaa

Aloituspalaveri

Yhteyshenkilönne Tekesissä sopii kanssanne aloituspalaverin. Ennen aloituspalaveria, tutustukaa rahoituspäätökseen ja rahoituksen ehtoihin. Aloituspalaverissa Tekesin asiantuntija voi selventää epäselviksi jääneitä yksityiskohtia.

Aloituspalaverissa käydään läpi esimerkiksi

  • päätöksen pääkohdat
  • projektikirjanpidon ja työajanseurannan periaatteet
  • hyväksyttävät kustannukset
  • projektin raportointi ja rahoituksen maksaminen
  • muutostilanteet

      

 

          

Rahoitusehdot

Rahoitusehdoissa on ohjeet projektin kustannusten seurantaan ja tulosten raportointiin.

Kustannusten seuranta ja raportointi

Raportointiaikataulu

Projektin etenemisestä raportoidaan Tekesiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Tekesiin asiointipalvelun kautta.

Kustannusten ja työajan seuranta

Tekes voi hyväksyä projektin kustannuksia siitä alkaen, kun hakemus on saapunut Tekesiin. Tämä edellyttää, että työajanseuranta ja projektin kirjanpito ovat kunnossa myös tältä ajalta.

Projektin työntekijöiden pitää seurata projektille tekemiään työtunteja. Palkat voidaan jättää osittain tai kokonaan hyväksymättä, jos työaikaa ei ole seurattu.

Hankinnat

Tekesin rahoitusta saavien on noudatettava hankintalakia. Katso ohje: Hankintalaki ja Tekes-rahoitus (pdf)

      

Mallipohja työajanseurantaan

Jokaisen projektille työtä tekevän tulee pitää tuntitasoista työajanseurantaa. Voitte halutessanne käyttää malliamme: