Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Projektimuutokset

Hyvinkin suunniteltuun projektiin saattaa tulla muutostarpeita: vastuuhenkilö vaihtuu, projekti tarvitsee lisää aikaa, omalla joukolla suunniteltu työ täytyykin hankkia ulkopuoliselta toimittajalta tai kustannuksia on syntynyt enemmän kuin niitä on budjetoitu.

Keskustele muutoksista etukäteen

Tarvitset etukäteen Tekesin suostumuksen projektimuutoksiin. Keskustele aina muutostarpeesta yhteyshenkilösi kanssa. Projektin muutoksista ilmoitetaan "Projektimuutoshakemus"-lomakkeella, joka lähetetään suojatun sähköpostin kautta Tekesin kirjaamoon.

Muutokset voivat koskea esimerkiksi:

 • merkittäviä muutoksia projektisuunnitelmassa
 • kustannuslajin muuttumista
 • aikataulua
 • raportointipäivän siirtoa
 • projektin vastuullisen johtajan vaihtumista
 • muutoksia pankkitilitiedoissa

Joissain tapauksissa projektin siirtäminen toiselle osapuolelle on mahdollista. Tällaisessa tapauksessa ota hyvissä ajoin yhteyttä Tekesiin. Yritys, jolle projekti halutaan siirtää, arvioidaan samalla tavoin kuin uutta rahoitusta haettaessa.

Muutokset lainaehtoihin

Tekesin laina on riskilainaa, joka myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta. Jos projekti on vaarassa epäonnistua tai sen tulosten hyödyntäminen viivästyy merkittävästi, lainaehtoihin voi hakea muutosta. Ensisijaisesti pidennetään laina-aikaa. Jos projekti tai sen tulosten taloudellinen hyödyntäminen epäonnistuu, lainan jäljellä oleva pääoma ja korot voidaan poikkeustapauksissa jättää perimättä osittain tai kokonaan.

Hae laina-ajan muutosta vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee selvitä perustelut laina-ajan pidentämiselle. Lainamuutoshakemuksen liitteeksi tarvitset laskelman projektin etenemisestä. Voit hyödyntää oheista esimerkkilaskelmaa lainamuutoksia varten (xlsx). Toimita hakemus Tekesin kirjaamoon suojatulla sähköpostilla

Lainaa ei voida jättää perimättä, jos

 • yritys ei ole maksanut erääntynyttä lainaa takaisin eikä ole tehnyt tai noudattanut maksusuunnitelmaa
 • yrityksellä on verovelkaa, josta se ei ole tehnyt tai noudattanut maksusuunnitelmaa
 • yrityksellä ei ole jatkuvan ja kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä
 • yrityksellä ei ole kykyä maksaa mahdollista jäännöspääomaa
 • taloudellisen epäonnistumisen arviointi on liian aikaista. Tällöin voi olla mahdollista pidentää laina-aikaa.
 • yritys ei ole päättänyt lopettaa tulosten hyödyntämistä, esimerkiksi kehitettyä tuotetta markkinoidaan edelleen tai Tekesin rahoittamassa projektissa kehitetyistä teollisoikeuksista ei ole päätetty luopua.