Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Tekesin rahoituksen hakuohjeet

Jos haet Tekesin rahoitusta ensimmäistä kertaa, ole ensin yhteydessä  tunnustelupalveluumme. Asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksenne tarpeisiin sopivimman palvelun.

Rahoitushakemus tehdään ja lähetetään Tekesin asiointipalvelussa. Voitte täydentää hakemusta lähettämisen jälkeen.

HUOM! 
Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Rahoitushakemuksen sisältö

Tämä ohje koskee Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitusta, Tempo-, Kiito-, Into- ja Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -rahoituspalveluita. Muiden rahoituspalveluiden ohjeet löydät kunkin palvelun omalla verkkosivulla.

Hakemuksen kysymykset

Kuvaa hakemuksessa

 • yrityksen liiketoiminnan nykytila
 • henkilöstö ja resurssit
 • yrityksen kasvuvisio
 • projektin tavoitteet, projektisuunnitelma ja kustannusarvio

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen projektisuunnitelma.

Tuloslaskelma ja tase

Pk-yritysten hakemusten liitteeksi tarvitaan enintään kaksi kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta. Suurilta yrityksiltä pyydämme tietoja tarvittaessa.

Kassavirtaennuste ja tulos- ja rahoitusennuste

Tarvitsemme päätöksentekoa varten pk-yrityksiltä kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen ja vuositasoisen tulos- ja rahoitusennusteen (päättynyt tilikausi + kolme ennustetta) silloin, kun yritys hakee

 • tutkimus- ja kehitysrahoitusta
 • Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) –rahoitusta

Tiedot voi toimittaa Tekesin laatimilla pohjilla tai muulla tavoin – esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana. Suurilta yrityksiltä vastaavat tiedot pyydetään tarvittaessa.

Tempo-, Kiito- ja Into-hakemuksissa pyydämme taloutta koskevia lisätietoja tarpeen mukaan.

Hakemuksen arviointi

Yritysten projektien nimet, päätösten perustelut ja hakemuksen sisältö ovat liikesalaisuuksia, jotka käsitellään Tekesissä luottamuksellisesti. Hakemuksen käsittelyn alkaessa yhteyshenkilönne on teihin yhteydessä. Näette yhteyshenkilönne (hankevastaava) yhteystiedot asiointipalvelusta.

Tekesin asiantuntijoista koostuva hankeryhmä käsittelee hakemuksenne ja arvioi projektin kokonaisuutta.

Rahoituspäätökseen vaikuttavat:

 • hakijan resurssit ja tilanne
 • osaaminen
 • projektin sisältö
 • markkinapotentiaali ja saavutettava kilpailuetu
 • yrityksen halu ja kyky kasvaa kansainvälisesti.

Tekes ei voi myöntää rahoitusta jos:

 • hakijana on luonnollinen henkilö, mukaan lukien yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)
 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes-lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole projektin edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta
 • kehitettävä ratkaisu (tuote, palvelu, tms.) ei ole uusi tai sillä ei ole riittävää kilpailuetua verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin
 • projektilla on vain pieni vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • Tekesin rahoituksella ei ole vaikutusta projektin toteuttamiseen.

Tutustu
hakemukseen

Rahoitushakemus tehdään asiointipalvelussa. Alla olevien mallien avulla voit tutustua hakemuksen kysymyksiin ennen asiointipalveluun kirjautumista.

    

Asiointipalvelu

Asioinnissa voi hakea rahoitusta,
raportoida projektin etenemisestä ja tehdä kustannustilityksen. Tekes toimittaa kaikki projektin asiakirjat asiointipalvelun kautta.

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.