Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Tekesin rahoituksen hakuohjeet

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä, olkaa yhteydessä tunnustelupalveluun tai yhteyshenkilöönne Tekesissä, jotta löydätte tavoitteitanne parhaiten vastaavan rahoituspalvelun.

Hakemuksen sisältö

Hakemuksessa kuvataan:

 • yrityksen liiketoiminnan nykytila
 • henkilöstö ja resurssit
 • yrityksen kasvuvisio
 • projektin tavoitteet, projektisuunnitelma ja kustannusarvio

Hakemus liitteineen toimitetaan verkkosivujen kautta asiointipalvelussa. Voitte täydentää hakemusta lähettämisen jälkeen.

HUOM!
Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen liitetään tyypillisesti erillinen projektisuunnitelma. Suunnitelma on vapaamuotoinen. Pienten projektien hakemuksissa (esim. Tempo), projektisuunnitelman voi kuvata myös suoraan hakemuksen kenttiin.


Kassavirtaennuste

Jos yrityksellä ei ole vakiintunutta liikevaihtoa, hakemukseen liitetään korkeintaan 2 kk vanha kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase) sekä kassavirtaennuste.


Muut liitteet

Joissain tapauksissa, esimerkiksi Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta haettaessa, hakemukseen tarvitaan myös muita liitteitä.

Hakemuksen arviointi

Yritysten projektien nimet, päätösten perustelut ja hakemuksen sisältö ovat liikesalaisuuksia, jotka käsitellään Tekesissä luottamuksellisesti. Hakemuksen käsittelyn alkaessa yhteyshenkilönne on teihin yhteydessä. Näette yhteyshenkilönne (hankevastaava) yhteystiedot asiointipalvelusta.

Tekesin asiantuntijoista koostuva hankeryhmä käsittelee hakemuksenne ja arvioi projektin kokonaisuutta.

Rahoituspäätökseen vaikuttavat:

 • hakijan resurssit ja tilanne
 • osaaminen
 • projektin sisältö
 • markkinapotentiaali ja saavutettava kilpailuetu
 • yrityksen halu ja kyky kasvaa kansainvälisesti.

Tekes ei voi myöntää rahoitusta jos:

 • hakijana on luonnollinen henkilö, mukaan lukien yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)
 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes-lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole projektin edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta
 • kehitettävä ratkaisu (tuote, palvelu, tms.) ei ole uusi tai sillä ei ole riittävää kilpailuetua verrattuna markkinoilla jo oleviin ratkaisuihin
 • projektilla on vain pieni vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • Tekesin rahoituksella ei ole vaikutusta projektin toteuttamiseen.

Tutustu
hakemukseen

Rahoitushakemus tehdään asiointipalvelussa. Alla olevien mallien avulla voit tutustua hakemuksen kysymyksiin ennen asiointipalveluun kirjautumista.

    

Asiointipalvelu

Asioinnissa voi hakea rahoitusta,
raportoida projektin etenemisestä ja tehdä kustannustilityksen. Tekes toimittaa kaikki projektin asiakirjat asiointipalvelun kautta.

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.