Lainsäädäntö

Tekesin toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä kansalliset ja EU-tason valtiontukisäädökset:

Tekes on ilmoittanut Euroopan komissiolle viisi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tukiohjelmaa:

Lisää tietoa avustuksesta ja lainasta. Tekesin lainoja hallinnoi Valtiokonttori.

Kun yritys on saanut hankintaan Tekesin myöntämää tai muuta julkista tukea yli 50 prosenttia hankinnan kustannuksista, yrityksen on noudatettava kokonaisarvoltaan vähintään 60.000 euron hankinnassaan hankintalakia (348/2007). Lue myös ohje hankintalain noudattamisesta Tekesin rahoittamissa projekteissa.

Yrityskoon määrittelyssä käytämme EU:n yrityskoon määritelmää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1. liitteessä.