JULKISET PALVELUT

Tekesin rahoituspalvelut julkisille organisaatioille

Tekesin rahoituksen avulla julkisten palvelujen tuottajat voivat kehittää laadukkaampia palveluita. Tekesin rahoitusta voivat saada esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit. Usein parhaaseen tulokseen päästään yhteistyöllä yritysten kanssa.

Kehitä johtamista
ja toimintamalleja

Uudista johtamista, haasta organisaation vakiintuneita toimintatapoja, kehitä uusia ja paranna julkisia palveluita.

Innovatiiviset julkiset
hankinnat

Rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.

INKA -
Innovatiiviset kaupungit

Ohjelman tavoitteena on synnyttää korkean osaamisen yrityksiä ja vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä.