Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

Revontulet

Tekesin rahoituspalvelu laajenee vuonna 2017 kattamaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hallinnoinnin. Tuotantokannustimen tavoitteena on audiovisuaalisen kulttuurin ja osaamisen edistäminen sekä yritystoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen.

Mitä?

Maksuhyvitys on maksimissaan 25 % Suomessa toteutetun tuotannon tai sen osa-alueen tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat audiovisuaalisten teosten koko tuotannosta, mukaan lukien tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto, Suomessa syntyneet kustannukset. Suomessa syntyneiden, hyväksyttävien kustannusten määrä saa olla enintään 80 % tuotannon kokonaisbudjetista. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on kirjautunut Tekesiin. Tekes maksaa hyvityksen toteutuneita kustannuksia vastaan. Vuonna 2016 syntyneitä kustannuksia ei hyväksytä.

Kenelle?

Maksuhyvitystä voivat hakea ja saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai tuotantoihin valitut muut audiovisuaalisen alan yhtiöt, jotka omistavat tuotannosta syntyviä hyödyntämisoikeuksia. Hakijoita eivät voi olla valtion, kunnan tai seurakunnan viranomaiset tai laitokset, valtioenemmistöiset yhtiöt tai edellä mainittuihin verrattavat yhteisöt tai laitokset. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan kun 50 % rahoituksesta on varmistunut ja voit toimittaa pääosan pakollisista asiakirjoista (lueteltu kohdassa Rahoitushakemuksen asiakirjat) hakemuksen liitteenä.

Audiovisuaalisen alan
tuotantokannustin

Tuotantokannustimen haku on avattu. Se perustuu 25 % maksuhyvitykseen Suomessa toteutetun tuotannon kuluista. Kannustin on suunnattu pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan sekä sarjamuotoisen fiktion ja animaation tuotantoihin.

Mihin?

 • fiktiivinen pitkä elokuva
 • dokumenttielokuva
 • käsikirjoitettu sarjamuotoinen fiktio
 • animaatiotuotannot

Haku on jatkuva. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tuotantojen on täytettävä tuotantokannustimelle asetetut edellytykset.  Maksuhyvitys on harkinnanvaraista tukea.

Mihin ei?

 • mainokset ja markkinointituotannot
 • tv-reality, talk-showt tai saippuaoopperat
 • musiikkivideot tai musiikkitapahtumien tallenteet
 • viihde- tai urheilutapahtumien kuvaukset tai niiden tallenteet
 • yritysten omat markkinointitarkoituksiin tai henkilöstön koulutuksiin tuotetut audiovisuaalisen alan tuotannot

Hyvitettävät kustannukset

 • Tavara- ja palveluostot sekä tuotantoon liittyvät laite- ja tilavuokrat Suomessa verovelvollisilta yrityksiltä.
 • Suomessa verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat.
 • Suomessa syntyneet kustannukset, jotka aiheutuvat teosten tuomisesta paremmin vammaisten henkilöiden saataville.
 • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi matkakustannukset Suomessa ja kun lähtö- tai kohdemaa on Suomi, tuottajan palkkio ja yleiskustannukset. Näitä ei tarvitse eritellä.

Kustannuksia, joita ei hyvitetä, ovat muun muassa

 • arvonlisävero
 • juridiset palvelut
 • rahoituskulut tai rahoituksen hankintaan liittyvät kulut
 • markkinointi- ja levityskustannukset

Miten haen?

Voit olla yhteydessä Tekesiin jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet tuotannon valmistelua Suomeen. Lyhyt etukäteen lähetetty tiivistelmä projektista edistää keskustelun käymistä. Rahoitusta haetaan Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemuksen täyttää joko suomalainen tuotantoyhtiö tai ulkomaisen hakijan osalta suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys, jolla on Y-tunnus.

Ulkomainen rahoituksen hakija

Ulkomaisen rahoituksen hakijan on käytettävä suomalaista tuotantokoordinaattoriyritystä. Koordinaattori hankkii palvelut ulkomaiselle rahoituksen saajalle, maksaa laskut ja laskuttaa ne ja oman palkkionsa rahoituksen saajalta. Koordinaattori tekee ja ylläpitää kustannuserittelyä.

Ulkomainen rahoituksen saaja ja koordinaattori tekevät keskenään yksityiskohtaisen sopimuksen, jossa sovitaan myös maksuehdot ja maksuaikataulut.

Rahoituksen vähimmäisvaatimukset

Tuotantokannustin perustuu valtioneuvoston asetukseen maksuhyvityksestä audiovisuaalisten teosten tuotantoon. Tuotannon on täytettävä asetuksessa kulttuurituotteelle määritellyt kriteerit. Teoksen on muodostettava taiteellinen kokonaisuus, joka perustuu kulttuuriarvoihin. Tuotannon kustannuksiin on sisällyttävä taiteellista ja luovaa työtä.

Kaikilta hakemuksilta edellytetään lisäksi:

 • jakelu- tai levityssopimus vähintään yhdellä alustalla tai yhdellä territoriolla
 • kokonaistuotantobudjetti ja tuotannon synnyttämä kulutus Suomessa on vähintään alla olevan taulukon mukainen:

table of expenditure

 • tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, jolle syntyy IPR-oikeuksia valmiiseen tuotantoon JA/TAI tuotannossa on mukana suomalainen tuotantokoordinaattori
 • tuotannossa käytetään suomalaista taiteellista tai muuta luovaa erityisosaamista, esimerkiksi: kerronta, ohjaus, näyttelijän työ, tuotantosuunnittelu, kuvakäsikirjoittaminen, efektit, värimäärittely, animaatiohahmosuunnittelu, säveltäminen, musiikki, äänisuunnittelu, tuotemuotoilu, muotisuunnittelu JA/TAI teoksessa kuvataan suomalaisia lokaatioita, kuten maisemaa tai arkkitehtuuria, tai siinä on tunnistettavissa suomalaista elämäntapaa tai osaamista.

Rahoituspäätös

Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 40 päivää. Hakemusten arviointiin osallistuu Tekesin edustajan lisäksi kaksi audiovisuaalisen alan asiantuntijaa Tekesin asettamasta riippumattomasta asiantuntijapoolista.

Ehdollisen rahoituspäätöksen voi saada, kun tuotannon kokonaisrahoituksesta on 50 % koossa. Ehdollinen rahoituspäätös on voimassa 6 kuukautta. Rahoituspäätös astuu voimaan, kun kaikki Tekesin ehdolliseen päätökseen asettamat ehdot ovat täyttyneet. Pääsääntöisesti tämä edellyttää, että 80 % tuotannon rahoituksesta on varmistettu.

Rahoituksen hakijan nimi, haetun ja myönnetyn rahoituksen määrä sekä hakemuksen diaarinumero ovat julkista tietoa hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Raportointi ja kustannustilitykset

Jos päätuotantoyhtiö on suomalainen tai tuotannossa on mukana suomalainen yhteistuottaja, joka maksaa Suomessa syntyneet kustannukset, suomalainen tuotantoyhtiö on maksuhyvityksen hakija ja rahoituspäätöksen saaja.

Raportointi tehdään Tekesin asiointipalvelussa. Sekä väli- että loppuraportti koostuu kahdesta osasta, jotka toimitetaan erillisinä toimintoina:

 1. Sisältöraportti tuotannon etenemisestä
 2. Kustannustilitys tuotannolle kohdennetuista kustannuksista

Kustannustilitykseen liitetään määrämuotoinen kustannuserittely sekä riippumattoman suomalaisen tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti.

Ulkomainen rahoituksen saaja

Suomalainen tuotantokoordinaattoriyritys ylläpitää projektikirjanpitoa ja kustannuserittelyä. Ulkomaiset rahoituksen saajat eivät voi toistaiseksi käyttää Tekesin sähköistä asiointipalvelua. Raportoinnissa käytetään paperilomakkeita, jotka toimitetaan allekirjoittuina suojatulla sähköpostilla.

Tuotantokoordinaattorin ohjeet:

 • Koordinaattori toimittaa raportointikauden laskut ja kustannuserittelyn ulkomaiselle rahoituksen saajalle, joka maksaa koordinaattorin laskun.
 • Tilintarkastaja tarkastaa koordinaattorin kirjanpidon ja koordinaattori toimittaa tilintarkastajan tarkastusraportin ulkomaiselle rahoituksen saajalle.
 • Ulkomainen rahoituksen saaja tekee raportin ja tilityksen Tekesille. Tilitys sisältää koordinaattorin toimittaman kustannuserittelyn ja tilintarkastajan tarkastusraportin.
 • Tekes maksaa hyvityksen ulkomaiselle rahoituksen saajalle, kun raportti, tilitys, kustannuserittely ja tilintarkastusraportti on toimitettu määräaikaan mennessä Tekesille.

Tilintarkastajan on varmistettava, että tilitykset on maksettu alihankkijoille ja että ulkmainen rahoituksen saaja on maksanut koordinaattorin laskun.

Rahoituksen maksaminen

Hyvitystä voidaan tarvittaessa maksaa jaksoittain tuotannon aikana erillistä väliraporttia ja kustannustilitystä vastaan.  Maksatuksen tavoiteaika on 21 päivää kaikkien tarvittavien dokumenttien saapumisesta Tekesille.

Yhteystiedot

Merja Salonen, tuotepäällikkö
puh. 029 50 55974
merja.salonen(at)tekes.fi

Kaisa Holma, asiantuntija
puh. 029 50 55221
kaisa.holma(at)tekes.fi

Antti Salminen, asiantuntija
puh. 029 50 55273
antti.salminen(at)tekes.fi

Laura Andersson, koordinaattori
puh. 029 50 55771
laura.andersson(at)tekes.fi

tapahtumakartta

EUROPE

Gothenburg Film Festival, Gothenburg, 27.1.-6.2.
The Berlin International Film Festival, Berlin, 9.-19.2. & 9.-17.2.  
Cartoon Movie, Bordeaux, 8.-10.3.  
MipFormats & MipTV, Cannes, 1.-6.4.
Festival de Cannes & Marche du Film, Cannes, 17.-26.5.    
Mifa, Annecy, 13.-16.6.
The Film Festival Window to Europe, Vyborg, 6.-12.8.
Media & Message, Helsinki, 9.-10.8.    
Edinburgh International TV Festival, Scotland, 23.-25.8.      
Cartoon Forum, Toulouse, 12.-15.9.  
Helsinki International Film Festival & Finnish Film Affair, Helsinki, 19.-22.9.
MipCom, Cannes, 16.-19.10.   
Focus London, London, 5.-6.12.

ASIA

India International Film Tourism Conclave, Mumbai, 23.-25.2.
Hong Kong International Film & TV Market,
Hong Kong, 13.-16.3.  
Beijing International Film Festival,
Beijing, 16.-23.4.
Mip China,
Hangzhou, 23.-25.5.
Shanghai International Film Festival,
Shanghai, 17.-26.6.

NORTH AMERICA

South by South West, Austin, 10.-19.3.
Toronto International Film Festival,
Toronto, 7.-17.9.
American Film Market,
Los Angeles, 1.-8.11.