Tekesin rahoituspalvelut

Tekesin rahoitus auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Rahoitamme myös tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden tutkimus- ja kehitystyötä yritysten kanssa.

 

 

 

 

  

STARTUP 

 

 

 

 

 

Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille  

 

 

 

 

 

 

PK-YRITYS 

 

 

 

 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on intoa ja taitoa kehittää liiketoimintaansa lisätäkseen vientiä  
 

 

 

 

 

 

SUURYRITYS 

 

 

 

 

 

Suuret ja midcap-yritykset, jotka haluavat uudistua ja kehittyä yhdessä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa
 

 

 

TUTKIMUS-
ORGANISAATIO 

 

  

Tutkimusryhmät, jotka haluavat kaupallistaa tutkimustuloksia ja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa
 

 

 

JULKISET
PALVELUT

 

  

Julkisten palvelujen tarjoajat, esimerkiksi kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit
 

Katso kaikki rahoituspalvelut

Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.  

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 13-15

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.


Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.